Kaheksa kuuga laekus linnakassasse 456,7 miljonit eurot

2018. aasta kaheksa kuuga laekus linnakassasse kokku 456,7 miljonit eurot, mis moodustab 70,4% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Pilt: Dmitri Povilaitis

Kaheksa kuuga laekus linnakassasse 456,7 miljonit eurot

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

2018. aasta kaheksa kuuga laekus linnakassasse kokku 456,7 miljonit eurot, mis moodustab 70,4% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus kaheksa kuuga 299,6 miljonit eurot, mis moodustab 68,5% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 276,7 miljonit eurot ehk 69,2% aastaks planeeritust, kohalikke makse 8,8 miljonit eurot ehk 74,6% aastaks planeeritust ning maamaksu 14,1 miljonit eurot ehk 54,8% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus kaheksa kuuga 54,3 miljonit eurot ehk 71,4% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus kaheksa kuuga 1414,1 tuhat eurot, mis on 79,1% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 94,5 miljonit eurot, mis moodustab 76,5% aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest laekus kaheksa kuuga 6,9 miljonit eurot ehk 68,6% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn kaheksa kuuga kokku summas 442,7 miljonit eurot, mis moodustab 61,6% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 378,8 miljonit eurot, mis moodustab 66,9% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 45,6 miljonit eurot ehk 34,2% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 8,4 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes augusti kuu lõpu seisuga 72,4 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...