Kalevi Rahvusstaadionile rajatakse uus  juurdepääsutee

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse 13. märtsil Toonela tee rekonstrueerimistöödega, mille eesmärgiks on Kalevi Rahvusstaadionile uue juurdepääsutee rajamine.

Pilt: Scanpix

Kalevi Rahvusstaadionile rajatakse uus juurdepääsutee

Toimetaja: Meelis Piller

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse 13. märtsil Toonela tee rekonstrueerimistöödega, mille eesmärgiks on Kalevi Rahvusstaadionile uue juurdepääsutee rajamine.

Toonela tee rekonstrueerimistööde eesmärgiks on Kalevi Rahvusstaadionile uue juurdepääsutee rajamine, kergliiklejaile paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning sõiduautodele ja autobussidele parkla ehitus.

Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud. Tallinna Siselinna kalmistule rajatakse ajutine juurdepääsutee Filtri teelt. Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

Ehitustööde mahus rajatakse Filtri tee ja Võistluse tn 6 juurdepääsutee vahelises lõigus 6,5 meetri laiune asfaltkattega kahesuunaline sõidutee. Filtri tee 8 elumaja poolsele küljele rajatakse 12-kohaline parkimistasku ning kalmistu poolsele küljele reisibusside peatumisala. Toonela tee ja Võistluse tn 6 juurdepääsutee ristmikule rajatakse ringristmik. Võistluse tn 6 juurdepääsule rajatakse 5,5 meetri laiune asfaltkattega sõidutee ning Tallinna Siselinna kalmistu juurdepääsule rajatakse 5 meetri laiune asfaltkattega sõidutee.

Toonela tee mõlemasse serva rajatakse kõnniteed kergliiklusteed laiusega 2,5-3 meetrit. Bussipeatuste alas laiendatakse kergliiklusteed nelja meetrini. Lisaks rajatakse tööde mahus 3 meetri laiune kergliiklustee Filtri tee Toonela tee ja Võistluse tänava vahelises lõigus. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Lisaks rajatakse tänavale sajuveekanalisatsioon.

Toonela tee rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab OÜ KV Infra. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 440 000 € ning ehitustööde lepinguline tähtaeg on käesoleva aasta 30. juuni.

Tööde esimeses faasis alustatakse ehitustöödele ette jäävate amortiseerunud garaažide lammutustöödega.

Laadimine...Laadimine...