Kõlvart: Tallinna pilootprogramm toob kvaliteetse ning paindliku aine- ja eesti keele õppe

Tallinna Linnavalitsus otsustas anda  kolmele pealinna koolile võimaluse paindliku keele- ja aineõppe pilootprogrammi algatamiseks. "Kolmes koolis läbiviidava pilootprojektiga soovime tõsta eesti keele taset nii, et ei langeks aineõpete kvaliteet. Soovime programmiga alustada juba selle aasta septembris," märkis abilinnapea Mihhail Kõlvart.  

Pilt: Scanpix
Haridus Tallinn

Kõlvart: Tallinna pilootprogramm toob kvaliteetse ning paindliku aine- ja eesti keele õppe

Tallinna Linnavalitsus otsustas anda  kolmele pealinna koolile võimaluse paindliku keele- ja aineõppe pilootprogrammi algatamiseks. "Kolmes koolis läbiviidava pilootprojektiga soovime tõsta eesti keele taset nii, et ei langeks aineõpete kvaliteet. Soovime programmiga alustada juba selle aasta septembris," märkis abilinnapea Mihhail Kõlvart.  

Programmi raames pakutakse kvaliteetset aineõpet paindlikult valides õppekeelt ja kuue aasta jooksul loodetakse tõsta gümnaasiumilõpetajate eesti keele oskus C1-tasemele.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on pilootprogrammi põhieesmargiks heal tasemel ainete õpetamine ning gümnasistide eesti keele taseme tõstmine lähiaastate jooksul. "Praegune haridus venekeelses gümnaasiumis annab eesti keele teadmisi B2 tasemel, mis ei ole piisav selleks, et jätkata haridusteed Eesti kõrgkoolides. Kolmes koolis läbiviidava pilootprojektiga soovime tõsta eesti keele taset nii, et ei langeks aineõpete kvaliteet. Soovime programmiga alustada juba selle aasta septembris," märkis Kõlvart.  

 
Programmi raames koostavad koolid eesti keele õpet toetavate kooliväliste tegevuste kava, millega luuakse õpilastele võimalus eesti keele praktiliseks kasutamiseks. Näiteks kavandatakse erinevaid õpilasvahetusi, keelekohvikuid, laagreid jms. Ühtlasi organiseeritakse tegevusi lapsevanematele, et kaasata neidki lapse keeloskuse arendamiseks: ühiselt arutatakse lapsevanemate rolli üle õppeprotsessi toetajana ning kodu ja kooli koostöö põhimõtteid teise keele intensiivõppes. Õpilaste keelearengut testivad pidevalt koolid ise ning annavad vahetult tagasisidet nii keeleoskuse valdamisest kui selle arengust õpilastele, lapsevanematele kui ka õpetajatele.
Toetust eesti keele õppeks saavad ka koolitöötajad, selleks töötavad koolid välja ka koolitamise kava. 
 
Paindliku keele- ja aineõppe pilootprogrammis soovivad osaleda kolm kooli: Linnamäe Vene Lütseum, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium ja Lasnamäe Gümnaasium. Programmi  rakendamiseks oodatakse igale õppeasutusele riigipoolset toetust summas 250 000 eurot aastas. 
 
 

Laadimine...Laadimine...