Konkurss "Tallinna linna lumemurdja" toimub ka lumevaesel talvel

Konkursi eesmärk on välja selgitada ja tunnustada Tallinna linnas tegutsevate korteriühistute ning erakinnistute puhastusaladel töötavaid eeskujulikke majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedustõrje teostamine ning kinnistu heakorra tagamine. 

Pilt: Scanpix

Konkurss "Tallinna linna lumemurdja" toimub ka lumevaesel talvel

Konkursi eesmärk on välja selgitada ja tunnustada Tallinna linnas tegutsevate korteriühistute ning erakinnistute puhastusaladel töötavaid eeskujulikke majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedustõrje teostamine ning kinnistu heakorra tagamine. 

Kuni 16. märtsini 2018 toimuv konkurss on avalik ja sellele võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud. Konkursi läbiviimiseks moodustatud korraldustoimkond, valib linnaosade valitsuste poolt esitatud kandidaatide seast eeskujulikuma majahoidja ning tunnustab kahte majahoidjat.

Kandidaate hinnatakse kahes etapis: linnaosade valitsused tutvuvad esitatud kandidaatide poolt hooldatavate puhastusaladega ja küsitlevad elanikke, parimaks osutunud kandidaat edastatakse korraldustoimkonnale, kes langetab lõpliku otsuse parima majahoidja väljaselgitamiseks.

Konkursi tulemusena välja selgitatud eeskujulikumale majahoidjale omistatakse "Lumemurdja 2018" tiitel, lisaks tunnustatakse kahte majahoidjat. Korraldustoimkond langetab otsuse ja avalikustab auhinna saajad Tallinna veebilehel 2018. aasta märtsis.

 

Laadimine...Laadimine...