Korteriühistud saavad koolitustoetust

Tallinna korteriühistute esindajad saavad linnalt koolituskulude katmiseks toetust taotleda.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

Korteriühistud saavad koolitustoetust

Toimetaja: Moonika Tuul

Tallinna korteriühistute esindajad saavad linnalt koolituskulude katmiseks toetust taotleda.

"Korteriühistule eraldatakse koolituskulude toetuseks kuni 130 eurot," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Toetust saab taotleda Eesti Korteriühistute Liidu või Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu poolt korraldatud koolitusel osalemise kulude katmiseks."

Koolitustoetust saab taotleda vaid taotlemise aastal toimunud koolituse eest. Toetuse taotlusele tuleb lisada tõend korteriühistu esindaja koolitusel osalemise kohta, koolituse eest esitatud arve ning maksekorraldus, mis tõendab, et korteriühistu on koolituse kulud tasunud.

Taotlus koos nõutavate lisadega tuleb sisestada Tallinna mittetulundustegevuse toetuste registri iseteeninduskeskkonnas.

Tänavu on korteriühistutele eraldatud 4707,50 eurot koolitustoetust ning menetluses taotlustega broneeritud 872,50 eurot. Koolitustoetuse maksmiseks on vabu vahendeid vabu vahendeid 12 420 eurot. "Seega on veel õige paljudel korteriühistutel võimalik seda võimalust kasutada," tõdes Võrk.

"Tallinna korteriühistud saavad linnalt mitmesugust toetust," lisas Võrk. "Muuhulgas eraldame toetust õuealade korrastamiseks ning rõdude ja varikatuste ekspertiisiks.

Projekt "Roheline õu" eelarve on 40 000 eurot, vabu vahendeid on veel ligi 14 000 eurot. "Varasemaga võrreldes on haljastustoetuse taotluste menetlemine, toetuste määramine ja väljamaksmine kiirem  ja mugavam," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Kui siiani tuli taotlus esitada enne tegevuste teostamist, siis uue korra kohaselt on menetlus elektrooniline ning toetust saab taotleda alles pärast tegevuste teostamist ja nende eest tasumist."

Vajadusel saab nõu küsida linnavaraametist, kontaktid leiab internetist teenuse lehelt

Võrk rõhutas, et korrusmajade ümbruse haljastamisse panustamine parandab kõigi linlaste elukeskkonda. Viie aasta jooksul sai toetust kokku 458 korteriühistut.

Käesolevast aastast toetab linn korterelamuid ka rõdudele ja varikatustele ekspertiisi tegemisel, sellegi meetme eelarve on 40 000 eurot ning vabu vahendeid praeguseks järel umbes 28 000 eurot. Lisainfo

Eelnimetatud taotlusi võetakse vastu aastaringselt kuni meetmete eelarve lõppemiseni.

Laadimine...Laadimine...