Korteriühistute toetuste taotlemine muutub elektrooniliseks

Internetist võib mugavalt taotleda toetusi kortermaja hoovi kordategemiseks, ühistu liikmete koolitamiseks, maja soojapidavamaks muutmiseks või suure seinapildi tellimiseks.

Linn soovib koondada kõik korteriühistutele mõeldud toetuste andmise põhimõtted ühte õigusakti kokku. See peaks muutma toetuste taotlemise ja nende andmise lihtsamaks. "Eelnõu kohaselt muutub uuest aastast kõigi toetuste taotlemine elektrooniliseks,"  ütles abilinnapea Eha Võrk. "See teeb toetuste taotlemise ja andmise märksa kiiremaks ja tõhusamaks."


Toetusi saab taotleda Tallinna toetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (TTR). Muudatus puudutab koolitustoetusi, ekspertiisitoetusi ning "Rohelise õue", "Fassaadid korda" ja "Hoovid korda" toetusi. Hoovikorrastustoetuse taotlustega tegelevad linnaosavalitsused, ülejäänud toetuste taotlustega linnavaraamet.


Koolitustoetuse suurus on 130 eurot aastas ja sellega toetab linn ühistuid Eesti korteriühistute liidu või Eesti kinnisvara korrashoiu liidu koolitustel osalemisel.


Ekspertiisitoetus aitab kontrollida korterelamute rõdude ja varikatuste seisundit. Linn maksab kinni kuni 70% ekspertiisist, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot elamu kohta.


Haljastustoetus muudab koduümbrust ilusamaks. Toetuse suurus on kuni 60 eurot, kuid maksimaalselt 600 eurot aastas.
Renoveerimistoetust saab taotleda korterelamu seinte ja katuse soojustamiseks ja tehnosüsteemide ümberehitamiseks, et maja oleks säästlikum. Linn annab selleks toetust kuni 10% ehituse maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot. Samuti võib saada kuni 3000 eurot remondi käigus suure seinamaalingu loomise eest.


Hoovikorrastustoetus parandab hoovide ilmet ja suurendab nende turvalisust. Toetuse suurus on 15-70% tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta.


Linn annab järgmiseks aastaks korteriühistutele toetusteks kokku 850 500 eurot.

Laadimine...Laadimine...