Kristiines rakendus korraldatud jäätmevedu hästi

Kristiines rakendus 1. maist korraldatud jäätmevedu. Täna toimus Kristiine linnaosa vanema juhtimisel nõupidamine, kus eri osapooled tegid esimesest neljast kuust kokkuvõtteid.

Pilt: Scanpix/Foto on illustreeriv

Kristiines rakendus korraldatud jäätmevedu hästi

Toimetaja: Sandra Lepik

Kristiines rakendus 1. maist korraldatud jäätmevedu. Täna toimus Kristiine linnaosa vanema juhtimisel nõupidamine, kus eri osapooled tegid esimesest neljast kuust kokkuvõtteid.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on sõlmitud 2700 lepingut ja vedu toimub plaanipäraselt, suuremaid tõrkeid ei ole viimasel ajal esinenud.

"Hinnavõrdlus näitab, et jäätmeveoteenus muutus elanikele odavamaks. Võrreldes varasema ajaga, on korraldatud jäätmeveol täna mitmeid plusse, näiteks võimaldab see pakkuda ühtset teenust kogu linna territooriumil, olemas on üks keskne klienditeeninduskeskus ja elanikul ei ole vaja pärast iga konkursi läbiviimist vedajaga uut lepingut sõlmida, paranenud on võimalused teostada järelevalvet, puuduvad hinna ja klienditeeninduse kvaliteedi erisused piirkonniti. Kristiines hakkasid alates maikuust sõitma ka uued soetatud prügiveoautod, mis on keskkonnasäästlikumad, tänapäevase sisuga ja visuaalselt ilusamad," selgitas linnaosa vanem Jaanus Riibe.

"Jätkuvalt käib linnaosas pidev töö veograafikutega, mõnes kohas muudetakse neid tihedamaks ja teises harvemaks, vastavalt sellele, kui palju tekib reaalselt jäätmeid või eesmärgiga muuta veopäevad võrdsema koormusega. Kohati esineb veel probleeme, kus eramajad või korteriühistud ei anna üle biojäätmeid, mis seetõttu satuvad kõik muude jäätmete hulka. Palume elanikel jälgida liigiti kogumise põhimõtteid," rõhutas Riibe.

Jäätmeveoteenuse pakkujaks on Tallinna Jäätmekeskus. Nõupidamisel osalesid Kristiine Linnaosa Valitsuse, Tallinna Jäätmekeskuse ja Eesti Keskkonnateenused AS esindajad.

Laadimine...Laadimine...