Lasnamäe elanike küsitlus: eesti keele oskus ja haridus mõjutab elanike teadlikkust linnaosas toimuvast

Lasnamäe linnaosa valitsuse korraldatud uuringu kohaselt selgus, et linnaosa elanike teadlikkuse ja informeerituse tase linnaosas toimuvast sõltub nende haridusest ja eesti keele oskusest. Kõigepealt on Lasnamäe elanikud huvitatud sellistest teemadest nagu heakord, sisehoovide haljastus, ühistransport, sotsiaaltoetused ja kultuuriüritused.

Pilt: Scanpix/ Lasnamäe jaanipidu

Lasnamäe elanike küsitlus: eesti keele oskus ja haridus mõjutab elanike teadlikkust linnaosas toimuvast

Moonika Tuul

Lasnamäe linnaosa valitsuse korraldatud uuringu kohaselt selgus, et linnaosa elanike teadlikkuse ja informeerituse tase linnaosas toimuvast sõltub nende haridusest ja eesti keele oskusest. Kõigepealt on Lasnamäe elanikud huvitatud sellistest teemadest nagu heakord, sisehoovide haljastus, ühistransport, sotsiaaltoetused ja kultuuriüritused.

57% vastanutest olid kõrgharidusega inimesed. Eesti keele oskuse osas- räägib eesti keelt piisavalt 52% vastanutest, 36% oskavad ennast väljendada, kuid nende sõnavara on piiratud ning 12% vastanutest ei räägi üldse eesti keelt.

30% vastanutest märkisid, et nende ümbruses ei ole inimesi, kellega nad võiksid eesti keeles suhelda. Selle grupi seas on kõige rohkem inimesi, kellel on madal haridustase ja väiksem sissetulek, samuti need, kes saavad teavet oma sõpradelt ning tasuta jagatavatest ajalehtedest. Eesti keeles edastatav informatsioon ei ole selle kategooria inimeste jaoks saadaval.

46% vastanutest ütles, et miski ei takista neil saada vajalikku teavet. Sellesse kategooriasse kuuluvad kõrgema haridustasemega inimesed, parema eesti keele oskusega, kes oskavad ka teisi võõrkeeli. Seda rühma iseloomustab ka suurem suhtlusring.

"24% küsitletutest väidab, et puudub teave neile huvipakkuvate teemade kohta. See rühm kaebab hilinemisega avaldatud infole ja keelebarjäärile, mis takistab neil saada uudiseid. Ilmselt peaksime meie töös võtma arvesse selle sihtgrupi eripära ja avaldama rohkem mitmekülgset informatsiooni meie linnaosa kahekeelses ajalehes, mille saavad kõik meie Lasnamäe elanikud oma postkastidesse," ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Lisaks soovivad Lasnamäe elanikud aktiivselt osaleda piirkonna arendamises ja arutada tulevaste rajatiste ehitamist. "Suur osa piirkonna elanikest soovib, et linnaosa meediakanalid oleksid rohkem kui lihtsalt teabe saamise vahend, vaid vahend, mille abil linnaosa elanikud saaksid osaleda oma piirkonna korraldamisel. Selline aktiivne soov ja valmisolek suhelda linna ja linnaosa ametnikega on ainult tervitatav," lisas Maria Jufereva.

Üks küsimustest uuringus oli: "Mis teemal soovite saada rohkem informatsiooni?". Üks vastajatest andis vastuse, mida kindlasti võtab linnaosa valitsus arvesse oma töös: "Linnaosa ajaleht peaks sisaldama informatsiooni valitsuse töö, erinevate teenuste pakkujate ja vaba aja veetmisega seotud teavetest (toitlustuskohad, kauplused, spordisaalid jne). Kui inimene elab ühes linnaosa mikrorajoonis, siis enamasti ta ei tea, mis toimub Lasnamäe teistes osades."

Lasnamäe linnaosa valitsus korraldas Lasnamäe elanike seas küsitluse, et selgitada välja, kui rahul on inimesed kohaliku omavalitsuse töö ja informatsiooni kättesaadavusega ning mõista, kuidas hariduse ja keeleoskused mõjutavad nende informeeritus ja heaolu. Uuringus osales umbes 600 vastajat, 78% vastanutest olid naised ning vastajate keskmine vanus oli 40 aastat. Uuring viidi läbi Facebookis ja linnaosa ajalehes.

Laadimine...Laadimine...