Lasnamäe saab Vahuri nimelise tänava

Kuna piirkonnas asub mitmeid ettevõtteid, kellele võib Jüriöö tänava nimi osutuda navigatsioonisüsteemidesse sisestamisel probleeme, nõustus nimekomisjon vastuväite esitanud maaomanikuga ning pakkus seetõttu tänavale E. Bornhöhe Jüriöö ülestõusu ainetel kirjutatud "Tasuja" järgi Vahuri tänava nime.

Pilt: Ilja Matusihis/ Foto on illustreeriv

Lasnamäe saab Vahuri nimelise tänava

Toimetaja: Sandra Lepik

Kuna piirkonnas asub mitmeid ettevõtteid, kellele võib Jüriöö tänava nimi osutuda navigatsioonisüsteemidesse sisestamisel probleeme, nõustus nimekomisjon vastuväite esitanud maaomanikuga ning pakkus seetõttu tänavale E. Bornhöhe Jüriöö ülestõusu ainetel kirjutatud "Tasuja" järgi Vahuri tänava nime.

Tallinna linnavõim määratab kolmapäevasel istungil Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis Peterburi teelt põhja suunas kulgevale tänavaharule nimeks Vahuri tänav, vahendas BNS. 

Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis on Peterburi teelt algav ja Jüriöö pargi kõrvalt kulgev iseseisva tänavana tajutav kõrvalharu, millelt on juurdepääs kaheksale maaüksusele. Tallinna linnavalitsuse nimekomisjon arutas tänavaharuga seonduvat mullu 9. aprilli ja 4. juuni koosolekutel.

Arvestades praegu kehtivaid nõudeid tänavanimede levialadele ja maa-ameti soovitust määrata omatte nimed pikematele kõrvalharudele, millelt on juurdepääs vähemalt viiele maaüksusele, märkis nimekomisjon, et hoonete leitavuse parandamiseks ja kohanimede kasutamise ühtlustamiseks on vajalik tänavanime määramine.

Nimekomisjon toetas tänavale Jüriöö tänava nime, kuna nimetu tänavaharu asub Jüriöö pargi kõrval. Tänavanime määramisest teavitati ka maaomanikke, kelle aadressi uuest tänavanimest tulenevalt eraldi korraldusega muudetakse. Vastuväite esitas üks maaomanik, kes märkis, et planeeritava Jüriöö tänava nimest ligi pooled tähed sisaldavad täpitähti ning see põhjustab välispartneritega suheldes probleeme nime hääldamisel ja navigatsioonisüsteemidesse aadressi sisestamisel. Sellest tulenevalt arutas nimekomisjon kõnealuse tänavaga seonduvat uuesti mullu 12. novembri koosolekul.

Nimekomisjoni seisukoht oli, et täpitähtedega tänavanimesid nimekomisjon kindlasti ei välista ega väldi ning teisteski keeltes on tähti, mis on välismaalastele võõrad ja internetikasutuses keerulised, kuid see ei ole takistuseks omakeelsete kohanimede määramisele. Kuna piirkonnas asub mitmeid ettevõtteid, kellele võib Jüriöö tänava nimi osutuda navigatsioonisüsteemidesse sisestamisel probleeme, nõustus nimekomisjon vastuväite esitanud maaomanikuga ning pakkus seetõttu tänavale E. Bornhöhe Jüriöö ülestõusu ainetel kirjutatud "Tasuja" järgi Vahuri tänava nime, mis tekitaks välispartneritega suheldes vähem segadust.

Kõnealuse teose järgi on varem piirkonnas nimed saanud ka Tambeti ja Tasuja tänav. Vastuväite esitanud maaomanikule selgitati täiendavalt tänavanime määramise vajadust ning kõiki maaomanikke teavitati uuesti Vahuri tänava nime määramisest. Rohkem vastuväiteid maaomanikelt ei laekunud.

Pärast Vahuri tänava nime määramist muudetakse Vahuri tänavalt juurdepääsu omavate maaüksuste aadressid uuest tänavanimest tulenevalt Tallinna linnavalitsuse korraldusega.

Nimekomisjon esitas linnaosa valitsustele kooskõlastamiseks Vahuri tänava nime. Lasnamäe linnaosa valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse mullu 10. detsembril.

Laadimine...Laadimine...