Linn aitab puudega inimestel tasuta näiteks dialüüsi sõita

Linn pakub liikumisraskustega inimestele tasuta sõite ning toetab ka takso tellimist. "Sotsiaaltranspordiga annab linn inimestele, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, võimaluse kasutada kas liiniveo, juhuveo või taksoveoteenust," ütles abilinnapea Merike Martinson.

Pilt: Scanpix

Linn aitab puudega inimestel tasuta näiteks dialüüsi sõita

Kai Maran

Linn pakub liikumisraskustega inimestele tasuta sõite ning toetab ka takso tellimist. "Sotsiaaltranspordiga annab linn inimestele, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, võimaluse kasutada kas liiniveo, juhuveo või taksoveoteenust," ütles abilinnapea Merike Martinson.

Volikogu täpsustas septembris, milline peab olema liikumisraskustega või krooniliste tervisehädadega kimpus olevale inimesele pakutav tasuta või soodustusega transport. Muudatused peaksid jõustuma 2019. aastal. 

"Liiniveo sõidukijuhil peab olema vähemalt kolmeaastane puuetega inimestega töötamise kogemus ning sõidukis kaldtee või invatõstuk, istmetel turvavöö ja lukustussüsteem," selgitas abilinnapea Merike Martinson. "Vajadusel peab juht kinnitama kasutaja turvavöö ja fikseerima liikumise ajal abivahendi, samuti teavitama võimalikest reisitakistustest, nagu sihtpunkti hilinemine."

Taksos peab olema turvavarustus

Liiniveoga saavad spetsiaalselt kohandatud sõidukis kindlatel kellaaegadel tööle, kooli või hoolekandeasutusse liikumis-, nägemis- või vaimse häirega inimesed. Liinivedu on tasuta, nagu on tasuta ka ühistranspordi kasutamine. Liiniveoga sõitja saab samal päeval teha kaks sõitu – kodust tööle, hoolekande- või õppeasutusse ja tagasi koju.

Tervishoiu- ja hoolekandeasutusse sõiduks või avalike teenuste kasutamiseks saab tellida juhuveoteenust. Linna piires on juhuvedu tasuta, mujal Eestisse sõitmiseks tuleb tasuda omaosalus. Sõidud registreerib elektrooniline sõidukaart.

Õigust soodustusega taksos sõita hakkab samuti tõendama elektrooniline sõidukaart, millele sotsiaalamet hakkab raha kandma iga kalendrikuu alguseks. Takso aitab sügava nägemispuudega või väljas vaid ratastooli, käimislaua ja käru abiga liikuvatel inimestel teha neile vajalikke sõite linnas ja selle lähiümbruses. Taksos peab olema turvavarustus ning vajadusel peab aitama taksojuht sõitja hoone esimeselt korruselt sõidukini ja sõiduki juurest tagasi. Taksosõidu eest tasub kasutaja samuti omaosalusega.

Arvukalt sõitjaid

Linn on aidanud aastaid inimestel, kes ei saa kasutada ühistransporti, neile vajalikesse kohtadesse sõita.

"Sotsiaaltranspordiga annab linn inimestele, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, võimaluse kasutada kas liiniveo, juhuveo või taksoveoteenust," ütles Martinson. "Näiteks peavad patsiendid regulaarselt edasi-tagasi sõitma dialüüsi jaoks. Dialüüs on protseduur, mida inimene vajab pika aja vältel mitu korda nädalas, see on eluliselt vajalik olukorras, kus inimese tervis ei luba sõita bussis või juhtida oma autot."

Liinivedu kasutas eelmise aasta jooksul 462, juhuvedu 252 ning taksoteenust 1991 inimest.

Sotsiaalkindlustusameti andmeil elas Tallinnas 2016. aasta jaanuaris 29 207 ja selle aasta alguses 29 792 puudega inimest. Linn rahastas mullu puudega inimeste transporditeenust 1 348 424 euroga.

 

Puudega inimesed ei pea transpordi taotlemiseks 2019. aastast enam kohale minema

Infosüsteemi uuendamine muudab transporditeenuse taotlemise mugavamaks ligikaudu 2800 inimesele, kes ei pea sõitude taotlemiseks enam paberdokumente asutusse kohale viima.

Loomisel on ka infosüsteem, mis aitab esitada elektroonselt taotluse sõidutoetuse saamiseks. "Uus süsteemi lihtsustab teenuse kättesaadavust," ütles abilinnapea Merike Martinson. "Väga oluline on, et tekib ühine terviklik andmebaas. Loodav süsteem kehtib nii liiniveole, juhuvedudele kui ka taksodele."

Uus PIT2 lahendus toob kõik kolm teenust ühele platvormile ja loob ühtse andmekogu, mille osad on iseteeninduskeskkond ja nutirakendus kliendile, menetluskeskkond ameti ja linnaosade töötajatele ning teeninduskeskkond teenusepakkujatele. "See puudutab 2800 Tallinna puudega inimest," ütles volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Elmar-Johannes Truu.

Loodav infosüsteem võimaldab muuta kõik protsessid transpordi tellimisest kuni teenuse saamiseni automaatsemaks ja lihtsamaks. Lisaks tekib infosüsteemi vahendusel tagasiside andmise ja sõitude üle arvestuse pidamise võimalus.

Kasutajasõbralik süsteem lihtsustab näiteks marsruutide planeerimist. Keskse süsteemi loomine võimaldab ametnikel paremini jälgida teenuse tarbimist ning saada tagasisidet teenuste kohta. Uus süsteem rakendub ülejärgmisel aastal.

Linnale kuuluva äriühingu AS Termaki bussid varustatakse elektrooniliste piletimüügiseadmetega. Välisprojekti kogueelarve on 425 000 eurot, sellest linna omafinantseering kokku 63 750 eurot.

Laadimine...Laadimine...