Linn korrastab 720 000 euro eest Vilde ja Akadeemia tee ühenduse

Rekonstrueerimistööde eesmärgiks on kvartalisisese tee asfaltkatte uuendamine, jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimaluste parandamine, piirkonna parkimisvõimaluste parandamine ning sajuveekanalisatsiooni rajamine.

Linn korrastab 720 000 euro eest Vilde ja Akadeemia tee ühenduse

Rekonstrueerimistööde eesmärgiks on kvartalisisese tee asfaltkatte uuendamine, jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimaluste parandamine, piirkonna parkimisvõimaluste parandamine ning sajuveekanalisatsiooni rajamine.

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab TREF Nord AS esmaspäeval, 23. oktoobril Vilde tee 121e ja Akadeemia tee 50a vahelise ühendustee rekonstrueerimistööde esimese etapi ehitustöödega. Ehitustööde ajal on tööpiirkond tavaliiklusele suletud. Ligipääs on tagatud kohalikele elanikele.

Esimeses etapis teostatakse aadressil Akadeemia tee 30a paiknevat staadioni ümbritseva tänava taastusremonttööd ning Akadeemia tee 50a ühendusteel tehnovõrkude rajamine (vt plaan 1).

Rekonstrueerimistööde eesmärgiks on kvartalisisese tee asfaltkatte uuendamine, jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimaluste parandamine, piirkonna parkimisvõimaluste parandamine ning sajuveekanalisatsiooni rajamine.

Kvartalisisestele põhitänavatele rajatakse 5,5 m laiune asfaltkattega sõidutee ning 3m laiune kergliiklustee. Aadressil Akadeemia tee 30a paiknevat staadioni ümbritsevale kõrvaltänavale rajatakse 4m laiune asfaltkattega sõidutee. Vilde tee ja Vilde tee 121b vahelises piirkonnas rajatakse kokku 59 parkimiskohta. Liikluse rahustamiseks rajatakse tänavatele tõstetud ristmikud ning künnised. Vaegnägijate liikumisvõimaluste parandamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele reljeefsed kõnniteeplaadid ning rajatakse ülekäiguradade erivalgustus. Lisaks rajatakse tänavale LED tehnoloogial töötav tänavavalgustus.

Teise etapi ehitustöödega alustatakse 2018. aasta kevadel ning tööd lõpetatakse hiljemalt 30.05.2018.

Vilde tee 121e ja Akadeemia tee 50a vahelise ühendustee rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Infragate Eesti AS.
Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 720 000€.
Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

Laadimine...Laadimine...