1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Luuka evangeelium 24:44 Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile
rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis
Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on
kirjutatud.”
45 Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama
46 ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama
ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.
47 Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude
andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.
48 Teie olete nende asjade tunnistajad.
49 Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga
viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”

Laadimine...Laadimine...