Mupo kontrollib lehtede koristust linnaosades

Mupo tuletab kõigile kinnistute omanikele meelde, et saabunud sügishooaeg toob kaasa kohustuse puhastada langenud lehtedest kinnistuga või ehitisega külgnevad puhastusalad.

Pilt: Scanpix

Mupo kontrollib lehtede koristust linnaosades

Mupo tuletab kõigile kinnistute omanikele meelde, et saabunud sügishooaeg toob kaasa kohustuse puhastada langenud lehtedest kinnistuga või ehitisega külgnevad puhastusalad.

Temperatuuride kõikumised ning sajused ja tuulised ilmad toovad kaasa hulgaliselt langenud lehti, mis muudavad kõnniteed ohtlikult libedaks. Samuti ummistavad koristamata jäetud lehed vihmavee äravoolu reguleerivaid kanalisatsioonikaeve, mis võivad põhjustada suuremaid üleujutusi tänavatel ning rivist välja viia kogu lähiasustuse kanalisatsioonisüsteemi.

Eile kontrollisid Mupo tugipunkti inspektorid olukorda Pirital. Peainspektor Anne Järve sõnul oli üldine olukord rahuldav, kuid siiski tuli teha mitmeid kirjalikke meeldetuletusi.

"Vastavalt Tallinna linna heakorraeeskirjale § 5 lg 1 p 3 on kinnistu valdajal kohustus teostada heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal. Tore kui linnaosal või linnal on võimalus siin oma abikäsi ulatada, aga kohustust koristada see omanikult ära ei võta," ütles peainspektor Anne Järve. Järve sõnul on lehed ja lumi iga-aastased murekohad.

"Praegu on just õige aeg tegutseda, sest koristamata lehtedele langeb peale uus kord ning läbiligunenud, jalgadega kinni tallatud kihistus muudab teed libedaks".

Ta meenutab olukordi, kus inimesed on koristamata kõnniteel kukkunud ning tõsiselt viga saanud. "Sel juhul vastutab kinnistuomanik ja sellist pahandust pole küll kellelgi vaja. Parem on õnnetust ennetada ja oma koristusala puhtana hoida. Eile kinnistuomanikele tehtud kirjalikud teatised on meeldetuletused, mitte trahvikviitungid. Meie ülesanne on ennekõike ennetustöö, mitte karistamine. Aga kui ikka näha on, et teavitamine ei aita, siis tuleb ka muud meetmed tarvitusele võtta," selgitas Järve.

Ohtlikest ja koristamata kõnniteedest palutakse teada anda oma linnaosa mupo tugipunkti inspektoritele või mupo korrapidaja telefonil 14410. Tugipunktide koordinaadid on leitavad Tallinna linna kodulehel või Mupo kodulehel.

Laadimine...Laadimine...