Mustamäe Humanitaargümnaasium peab juubelit

"Mustamäe Humanitaargümnaasiumi kohta võib liialdamata öelda, et tegemist on lipulaevaga – vähemalt mis puudutab keelekümbluse taset Tallinna koolides," rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. 

Pilt: Laats õnnitleb kooli sünnipäeva puhul.

Mustamäe Humanitaargümnaasium peab juubelit

Toimetaja: Sandra Lepik

"Mustamäe Humanitaargümnaasiumi kohta võib liialdamata öelda, et tegemist on lipulaevaga – vähemalt mis puudutab keelekümbluse taset Tallinna koolides," rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. 

Täna kell 14 algasid piduliku aktusega Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi juubelipidustused – koolil täitus 50 aastat.  

Belobrovtsevil, kes on ka ise Mustamäe Humanitaargümnaasiumi vilistlane, jätkus oma kunagise kooli jaoks ainult häid sõnu. "Mustamäe üldhariduskoolid on kõik tugevad," ütles Belobrovtsev. 

"Mustamäe Humanitaargümnaasiumi kohta võib liialdamata öelda, et tegemist on lipulaevaga – vähemalt mis puudutab keelekümbluse taset Tallinna koolides. Märkimisväärne on see, et kui teised meie õppeasutused hakkasid keelekümblusprogrammiga liituma sajandivahetuse paiku või pisut hiljem, siis Humanitaargümnaasiumi keelekümbluse ajalugu ulatub ju 50 aasta taha – kui kool 1969. aastal sündis, alustasid siin tööd nii eesti kui vene õppekeelega klassid. Keelekümblus ja integratsioon on selle kooli jaoks olnud alati, läbi kogu ajaloo kandev idee. Tuhat tänu kõigile õpetajatele direktori Tatjana Lüteriga eesotsas ning palju õnne kogu koolile!"  

"Mustamäe Humanitaargümnaasium on multikultuurne kool, mis aitab õpilastel lõimuda Eesti ühiskonda, hoides samas rahvuslikku identiteeti – nii on kirjas kooli kodulehel ja ajalugu näitab, et need sõnad peavad ka praktikas paika," ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats oma tervituskõnes.

"Humanitaargümnaasiumi lõpetajad on valdavalt mitmekülgsed ja konkurentsivõimelised inimesed nii kõrgkoolidesse astumisel kui tööturule sisenemisel. Täpselt nii, nagu ütleb kooli moto: Non skolae sed vitae discimus – ehk õpime elu, mitte kooli jaoks. Mis on aga minu jaoks eriti tähelepanuväärne: seda suurepärast kooli juhib juba 27 aastat üks ja sama inimene, erakordne pedagoog, direktor Tatjana Lüter. Minu sügav kummardus nii tema kui kõigi selle kooli õpetajate ees. Palju õnne uhkeks tähtpäevaks ja edukalt edasi, kaugel see sadagi!"

TMHG ajajoon

· 1969 avati Tallinna 52. kaheksaklassiline kool: 23 klassikomplekti, 644 õpilast, 34 õpetajat, 150 lastekodulast. Koolis töötasid vene- ja eestikeelse õppekeelega algklassid. 

· 1971 alustas tööd Internatsionaalse Sõpruse Klubi Alla Žirkova juhtimisel. 

· 1973 muudeti kool keskkooliks. Samal aastal moodustati Eesti Õpilasmaleva rühmad. 1975 lõpetas keskkooli esimene lend.

· 1977–2007 tegutsesid koolis muusikaklassid, 80-ndatel avati spordiklassid, kirjanduse, matemaatika ja eesti keele süvaõppega klassid. Kool osales kuueaastaste laste õpetamise eksperimendis. Vanemate klasside õpilased võisid omandada postitöötaja, telegrafisti, õmbleja ja automehaaniku elukutse.

· 1991 nimetati kool Mustamäe Humanitaarkooliks. 

· 1997 anti koolile Mustamäe Humanitaargümnaasiumi nimetus. 

· 2000 avati eestikeelse õppega kümblusklassid.

· 2007 renoveeriti täielikult koolihoone. Õpilastele on antud võimalus õppida avarates, tehniliselt hästi varustatud klassiruumides.

· 2007–2009 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium võttis osa rahvusvahelisest Comenius-projektist "Living Together" – "Elame koos".

· Kooli ajaloo vältel on antud välja 98 kuld- ja 109 hõbemedalit.

Laadimine...Laadimine...