Nõmme esitas "500 kodu tuleohutuks" projekti 31 majapidamise aadressid

Nõmme linnaosa on edastanud kohalikule päästekomandole projekti "500 kodu tuleohutuks"  raames 31  aadressi, kuhu võiksid päästeametnikud kodukülastuse teha.

Pilt: Scanpix

Nõmme esitas "500 kodu tuleohutuks" projekti 31 majapidamise aadressid

Nõmme linnaosa on edastanud kohalikule päästekomandole projekti "500 kodu tuleohutuks"  raames 31  aadressi, kuhu võiksid päästeametnikud kodukülastuse teha.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis rääkis, et nimekirja koostamise aluseks oli sotsiaalhoolekande osakonnast saadud info, aga ka need isikud, kes on taotlenud linnaosalt omale kütteks hooldusraie käigus mahavõetud puid. "Praeguseks on päästeametnikud valinud välja juba kuus aadressi, mis tuleohtusprojekti liidetakse. "Päästjad pole veel kõigi esitatud 31 aadressi omanikega ühendust saanud, seetõttu pole projektis osalevate Nõmme majapidamiste arv veel lõplikult paigas. Kahjuks on ka neid, kes on kodukülastusest loobunud."

"Kodude tuleohutumaks muutmisesse tuleks suhtuda täie tõsidusega. Kuigi praegune projekt on suunatud eelkõige neile, kes ühel või teisel viisil linnalt erinevat abi on saanud, tasuks oma elamine kõigil üle vaadata. Päästeamet pakub selleks teatavasti tasuta kodunõustamist," lisas Šillis.

Projekti raames tehtavate tööde hulka kuuluvad: küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine; kütteseadme paigaldamine, korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine; elektrisüsteemide uuendamine; korstnapühkimise teenus; suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti, tuletekk; puuetega inimeste erilahendused kõigis eelnimetatud tegevustes; töödega otseselt seotud vajalikud lisategevused (koristus, prügivedu jms).

Päästeameti projektiga "500 kodu tuleohutuks" liituvad kõik kohalikud omavalitsused. Tallinnas muudetakse selle raames tuleohutuks 65 eluruumi. Projekti kestus on 2018-2019. Tallinna linna finantseering on projektis 227 632 eurot, millele lisandub sama suur riigi toetus.

 

Laadimine...Laadimine...