Pirita jõeorus alustati niitude taastamistöödega

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tellimusel alustati sel nädalal Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuvate poollooduslike koosluste taastamist. Tööde käigus raiutakse alale kasvanud võsa, surnud ja niidukooslusesse sobimatud puud, koristatakse niitmist segav lamapuit ja prügi. Freesitakse edasist niitmist segavad kännud ja mättad.

Pilt: Pirita LOV

Pirita jõeorus alustati niitude taastamistöödega

Toimetaja: Toomas Raag

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tellimusel alustati sel nädalal Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuvate poollooduslike koosluste taastamist. Tööde käigus raiutakse alale kasvanud võsa, surnud ja niidukooslusesse sobimatud puud, koristatakse niitmist segav lamapuit ja prügi. Freesitakse edasist niitmist segavad kännud ja mättad.

Pole väga tavaline, et jaanuarikuus saab Eestis teha niitude taastamistöid, kuid Pirita jõeoru maastikukaitsealal töid tegeva OÜ Praktov juhi Martin Toovise sõnul on just praegu hea aeg lõigata võsa, koristada kive ning freesida kände ja mättaid.

"Esmaspäeval alustasime peene võsa niitmisega, seejärel on vaja raiuda jämedamat võsa, samuti tuleb eemaldada tormimurdu ja -heidet, koristada prügi," loetles Toovis. Tema sõnul on praegused ilmaolud töö tegemiseks soodsad. "Pole lund. Kõik kivid ja mättad on hästi näha," nentis ta. Samuti saab raiutavad puud ja põõsad eemaldada pinnase lähedalt.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on hooldustööde eesmärk säilitada Pirita jõeoru maastikukaitseala Vabaõhukooli piiranguvööndis asuv aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niit.

"Niidu olukord on halvenemas just servadest peale tungiva võsa tõttu, mis kipub varjama taimestikku. Samuti on niidule tekkinud mättaid, mis segavad niidu hooldamist," selgitas Liinat.

Pärast taastamistööde lõppu peab ala olema niidetav.

"Kuigi tööde lõpptähtaeg on alles 31. oktoober, on vahepeal väga pikk aeg – 15. aprillist kuni 15. juulini –, mil raiet pole lubatud teha, sest see häirib linde nende pesitsusajal, ning nii tulebki seda teha varakevadel või suve teisel poolel," selgitas Liinat ja lisas, et loomulikult kasutab töö tegija selleks soodsat talve ära.

Kui kõik läheb plaanipäraselt ja ilmad lubavad, saavad taastamistööd tehtud umbes kuu jooksul. Töö tegijale on keskkonnaamet seadnud ka lisatingimusi. Muu hulgas tuleb vältida pinnasekahjustusi, ja nende tekkimisel kahjustused siluda, taastamistöödeks tuleb valida sobivad ilmastikuolud ja aastaaeg selle järgi, milliseid masinaid kasutatakse jne.

Pirita jõe ürgoru maastikukaitseala poollooduslikke kooslusi hooldab RMK.

 Pirita loodus

Laadimine...Laadimine...