2 kommentaari

nõmmekas

Vasta kommentaarile

Hiiu 6A kinnistul olev puuriit ja muu aiaäärne kola vajub juba naabrite hoovi. Samuti ei kasutata toidujäätmete käitlemiseks kinnist kompostrit.
Tiheda asustusega paikades näeb omavalitsuste seadustik reeglina ette, et toidujäätmed on kinnises kompostris (need, mis meelitavad ligi hiiri-rotte ja linde) ning aiajäätmed (muru, lilled, oksaraod) võivad olla lahtises kompostris.

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=112580
Tallinna jäätmehoolduseeskiri .
Biolagunevate jäätmete kompostimine.
(5) Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas.
(6) Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

:))) postitas:

Ja omakorda sel naaberkinnistul muudeti 2007. aastal ümberehituse käigus elamu ebaseaduslikuks ehitiseks.
Ehitati saadud nõusolekutest ja projektist, ja nende alusel väljastatud ehitusloast midagi muud.

Laadimine...Laadimine...