Põhja prefekt: Tallinn on turvaline, kuid mureks on lähisuhtevägivald

Põhja prefekt Kristian Jaani andis eilsel Tallinna linnavolikogu istungil ülevaate õiguskorrast Tallinnas. Positiivne on see, et  kuritegude üldarv pole tõusnud ning on varasemate aastatega sarnasel tasemel. Muret aga valmistab lähisuhtevägivallaga seotud juhtumite märkimisväärne tõus ja alkoholi liigtarvitamisest tingitud õigusrikkumised eelkõige vanalinnas.

Põhja prefekt: Tallinn on turvaline, kuid mureks on lähisuhtevägivald (2)

Toimetaja: Toomas Raag

Põhja prefekt Kristian Jaani andis eilsel Tallinna linnavolikogu istungil ülevaate õiguskorrast Tallinnas. Positiivne on see, et  kuritegude üldarv pole tõusnud ning on varasemate aastatega sarnasel tasemel. Muret aga valmistab lähisuhtevägivallaga seotud juhtumite märkimisväärne tõus ja alkoholi liigtarvitamisest tingitud õigusrikkumised eelkõige vanalinnas.

Prefekt kinnitas, et Tallinn on jätkuvalt turvaline linn, kuid muret teeb lähisuhtevägivalla kuritegude kasv. "Perevägivallaga seotud kuritegusid on selle aasta seitsme kuuga registreeritud 25 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil. Jätkuvalt tuleb patrullidele kõige rohkem selliseid väljakutseid Lasnamäelt ja Põhja-Tallinnast. Kõige kurvem on see, et päris paljud lähisuhtevägivalla kuriteod on toime pandud kas lapse suhtes või lapse osalusel," selgitas Kristian Jaani.

Jaani sõnul räägitakse oma lähedaste suhtes toime pandud vägivallategudest ühiskonnas rohkem, mille tõttu on tõusnud ohvrite teadlikkus ja oskus abi otsida ning julgetakse sellest politseile teada anda.

Teise suure probleemina tõi Jaani välja, et avaliku korra rikkumiste puhul on enim suurenenud joobes isikutega seotud väljakutsed. "Viimase kahe aastaga on joobes isikute ja kaklustega seotud väljakutsete arv kasvanud kümnendiku võrra, vanalinnas veerandi võrra. Selle aasta seitsme kuuga on ligi kolmandik väljakutseid seotud alkoholi liigtarvitamisega seotud probleemidega, kusjuures vanalinnas on selliseid väljakutseid üle poole," lisas prefekt.

Politsei soovitab Tallinna meelelahutusasutustes piirata alkoholimüügi aega. "Erinevad uuringud teistes riikides kinnitavad meelelahutuskohtade lahtiolekuaegade piiramise positiivset mõju õiguskorrale," kinnitas Kristian Jaani.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on Tallinna linnal politseiga tihe koostöö ja seda mitmel tasandil. "Viimase aasta jooksul on ajakirjanduses mitmel korral teemaks olnud noortekampadega seotud juhtumid. Nagu ka prefekt oma ettekandes kinnitas, on alaealistega seotud süüteod langustrendis ja see teeb rõõmu," märkis Terik. "Selles vallas on linnal politseiga tulemuslik koostöö. Meil on linnaosades mobiilsed noorsootöötajad, kellel on noortega hea kontakt. Samuti pakub linn oma erinevate allasutuste, noortekeskuste ja ka linnaosade kaudu erinevaid programme ja tegevusi, et noored õigusrikkumistest eemal hoida" lisas linnavolikogu esimees.

 

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...