Põhja-Tallinna valitsus jagab täiendavalt graniitkillustikku

Seoses libedusega kõnniteedel otsustas Põhja-Tallinna valitsus jagada linnaosa elanikele täiendavalt graniitkillustikku.

Pilt: Põhja-Tallinna LOV

Põhja-Tallinna valitsus jagab täiendavalt graniitkillustikku

Seoses libedusega kõnniteedel otsustas Põhja-Tallinna valitsus jagada linnaosa elanikele täiendavalt graniitkillustikku.

"Võitlus libedusega on väga oluline, et ära hoida õnnetusi ja traumasid. Soovime linnaosa poolt toetada kinnistute omanikke kõnniteede libeduse tõrjel," ütles Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid.

Detsembrikuus jagas linnaosa tasuta korteriühistutele, eramaja omanikele ja õppeasutustele üle 1500 25-kilost graniitkillustikuga täidetud kotti. Kuna ilmad soodustavad jätkuvalt libeduse teket, siis pakub Põhja-Tallinna valitsus täiendavalt igale korteriühistule ja eramajade omanikele 2 ja lasteasutustele 5 killustikuga täidetud kotti kaaluga 25 kg.

Soovi korral tuleb esitada avaldus e-postile ptv@tallinnlv.ee, milles on ära toodud soovija aadress, kinnistu esindaja nimi ja kindlasti telefoninumber. Avaldusi võetakse vastu kuni 17. veebruarini. Kotid tuuakse kohale eelnevalt kokkulepitud ajal.

Seoses heitlike ilmastikuoludega, kus ilm vaheldub öökülmade ja päevasel ajal plusskraadidega kutsub linnaosavalitsus inimesi ettevaatusele ja juhib kinnistute omanike tähelepanu kõnniteede hoolduskohustusele.

Tallinna linna heakorra eeskirjast tulenevalt peab kinnistu ja ehitise omanik korraldama kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee puhastamise puulehtedest, lumest ja jääst ning tegema libedusetõrjet. Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a rasked ilmaolud). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada seal liiklejate ohutus.

Lund ja jääd ei tohi kõnniteelt lükata sõiduteele, vaid tuleb paigutada kõnniteele selliselt, et jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 meetri laiune käiguruum. Libedusetõrjel on keelatud kasutada tuhka või kloriide (soola), mis lõhub jalanõusid ning hävitab taimi. Kasutada tuleb puistematerjali (näiteks graniitkivikillustikku), mille tera läbimõõt on vahemikus 2-6 mm

Heakorraalastest puudustest palume informeerida linnaasutusi Tallinna Abitelefonil 1345 ja/või Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti lühinumbril 14410.

Laadimine...Laadimine...