Põhja-Tallinna Valitsus teatab Paljassaare tee 6 kinnistu detailplaneeringu

Detailplaneering koostatakse eesmärgil muuta Paljassaare tee 6 kinnistu tootmismaa sihtotstarve äri- ja elamumaaks.

Pilt: Scanpix

Põhja-Tallinna Valitsus teatab Paljassaare tee 6 kinnistu detailplaneeringu

Toimetaja: Sandra Lepik

Detailplaneering koostatakse eesmärgil muuta Paljassaare tee 6 kinnistu tootmismaa sihtotstarve äri- ja elamumaaks.

Lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub avalik arutelu 12.03.2019 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris siin ning 26.02.2019 – 12.03.2019 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis.

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 otsusega nr 8 on algatatud Paljassaare tee 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneering koostatakse eesmärgil muuta Paljassaare tee 6 kinnistu tootmismaa sihtotstarve äri- ja elamumaaks ning määrata ehitusõigus Paljassaare tee 6 kinnistule ühe kuni 14-korruselise, ühe kuni 9-korruselise ja ühe kuni 4-korruselise äri- ja eluhoone ehitamiseks. Hoonetele on kavandatud ühe maa-aluse korruse rajamine.

Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris ja planeeringute registris.

Laadimine...Laadimine...