Seitsmes konverents "Turvaline Tallinn" keskendub narkomaaniale

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et takistada narkootikumide tarvitamise teket ja levikut ning et piirata narkootikume tarvitanud inimeste tekitatud kahju, on vaja luua keskkond ja ametkondade vaheline võrgustik, mis ühelt poolt kujundab norme ja pakub teadmisi ning teisalt aitab juba narkootikumidega kokku puutunud inimestel terveneda.

Pilt: Scanpix

Seitsmes konverents "Turvaline Tallinn" keskendub narkomaaniale

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et takistada narkootikumide tarvitamise teket ja levikut ning et piirata narkootikume tarvitanud inimeste tekitatud kahju, on vaja luua keskkond ja ametkondade vaheline võrgustik, mis ühelt poolt kujundab norme ja pakub teadmisi ning teisalt aitab juba narkootikumidega kokku puutunud inimestel terveneda.

Neljapäeval, 11. oktoobril toimub hotellis Euroopa 7. konverents "Turvaline Tallinn", seekord alapealkirjaga "Valge raamatu valguses". Konverents keskendub ühele teravamale turvalisuse ja tervisekäitumise probleemile kogu riigis - uimastite tarbimisele ning sõltuvuse ravile.

Narkootikumide pideva tarvitamisega kaasnevad sõltuvus, vigastused, haridustee katkemine, passiivsus tööturul, koormus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemile ning kuritegevus, mis tekitavad ühiskonnale suurt kahju ning loovad omakorda uusi sotsiaalprobleeme.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et takistada narkootikumide tarvitamise teket ja levikut ning et piirata narkootikume tarvitanud inimeste tekitatud kahju, on vaja luua keskkond ja ametkondade vaheline võrgustik, mis ühelt poolt kujundab norme ja pakub teadmisi ning teisalt aitab juba narkootikumidega kokku puutunud inimestel terveneda.

Konverentsil keskendutakse nii hetkeolukorrale, meie noorte tervisekäitumisele 2016. aasta küsitluse andmetel, Tallinna Kiirabi tööle sõltlaste abistamisel, erinevatele kahjude vähendamise alastele tegevustele nii MTÜ AIDSi Tugikeskuses kui ka sotsiaalrehabilitatsioonikeskuses Loksal.

Tallinna Laste Turvakeskuse töö laste ja noorukite abistamisel on märkimisväärne ja pidevas arengus. Omapoolse hinnangu kahjude vähendamise alasele tegevusele ja edasistele ülesannetele annab ka Tervise Arengu Instituut. Tartu Ülikooli teadurite uurimuses keskendutakse naissõltlaste probleemidele. Põhja Prefektuuri ettekanne keskendub tõdemusele, et sõltuvus on mitte ainult sõltlase vaid meie kõigi probleem.

Laadimine...Laadimine...