Soomukite ümberehituse hankel ei tunnistatud edukaks ühtegi pakkujat

Kaitseinvesteeringute keskus ei tunnistanud Norrast ostetud jalaväe lahingumasinate ümberehituseks välja kuulutatud hankel edukaks ühtegi pakkujat, keskus lõpetas seetõttu hanke.

Pilt: Scanpix

Soomukite ümberehituse hankel ei tunnistatud edukaks ühtegi pakkujat

Toimetaja: Merje Aus

Kaitseinvesteeringute keskus ei tunnistanud Norrast ostetud jalaväe lahingumasinate ümberehituseks välja kuulutatud hankel edukaks ühtegi pakkujat, keskus lõpetas seetõttu hanke.

Hankele kvalifitseerus neli ettevõtet, neist pakkumuse esitas kolm - BAE Systems, Bristol Trust ning ühise pakkumuse esitasid Ühinenud Depood ja Scania Eesti, ütles BNS-ile kaitseinvesteeringute keskuse pressiesindaja.

Ta märkis, et puudusi oli kõigil kolmel pakkumusel ning need ei vastanud riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele. Eeskätt puudutasid need varuosade maksumuse ja elukaare juhtimisega seonduvat infot ning ühel juhul oli tegemist lisaks ka planeeritud eelarvet ületava pakkumusega.

"Riigihangete seadus näeb ette, et puuduliku dokumentatsiooniga pakkumusi vastavaks tunnistada ei saa, seetõttu oli ainus võimalus kõik pakkumused tagasi lükata," ütles pressiesindaja.

Riigihangete seadus võimaldab taolist tellimust esitada valmistajatehasele ilma hanget välja kuulutamata, kuid konkurentsi suurendamiseks ning Eesti kaitsetööstuse kaasamiseks otsustati korraldada riigihange. "Praeguse Sisu soomukite hoolduse ja remondiga, mida teevad Eesti ettevõtted, on meil positiivne kogemus olemas, seetõttu oli Eesti ettevõtetele kaasamine loomulik," ütles kaitseinvesteeringute keskuse direktor kolonel Rauno Sirk.

"Scoutspataljonis on CV9035 lahingumasinal väljaõpet läbimas juba teine kompanii ning viimaste saabunud masinate sidelahenduste väljaehitamise järel läheb 2019. aasta suvel väljaõppesse kolmas soomusjalaväekompanii, mille ettevalmistus ning esmase lahinguvõime saavutamine läheb praegu plaanipäraselt. Kui toetussoomukid valmivad hiljem, ei jää manööverüksused toetamata, nii kaua on kasutusel Sisu soomukeid, kuid lint- ja ratasplatvormide erinev maastikuläbivus seab suuremad väljakutsed allüksuste ülematele," ütles jalaväeinspektor kolonelleitnant Tarvo Luga.

Kaitseministeerium ostis 37 tornita jalaväe lahingumasinat CV-90 Norrast, et need Eesti kaitseväe vajaduste kohaselt ümber ehitada. Ümberehitatud soomukid oli kavas anda Scoutspataljoni käsutusse erinevate lahingutoetusülesannete täitmiseks lisaks Hollandist ostetud 44-le CV-9035 lahingumasinale.

Kaitseinvesteeringute keskus kuulutas välja hanke soomukite ümberehituseks, hoolduseks ja remondiks 2017. aasta augustis. Hanke raames oli kavas tellida 31 soomustransportööri ümberehitus ning kuue masina remont ja hooldus. Lisaks oli kavas sõlmida kuni seitsme aasta pikkune elukaare toetuse raamleping, soomukite hoolduseks ja remondiks ning varuosade tarneks.

Hanke eeldatavaks maksumuseks oli planeeritud 30 miljonit eurot.

Kaitsevägi ja kaitseministeerium viivad läbi analüüsi, kuidas soomusmanöövervõime projektiga jätkata ning teevad otsuse lähikuudel.

Laadimine...Laadimine...