Svet: Keskturu alale peab tulema kaasaegne linnaruum

Uudised Keskturu omaniku vahetuse kohta tekitasid küsimusi, millisena hakkab tulevikus välja nägema Keskturu territoorium.

Pilt: Scanpix

Svet: Keskturu alale peab tulema kaasaegne linnaruum (2)

Toimetaja: Vesta Reest

Uudised Keskturu omaniku vahetuse kohta tekitasid küsimusi, millisena hakkab tulevikus välja nägema Keskturu territoorium.

Esmase vastuse nendele küsimustele leiab detailplaneeringu tingimustest, mida linn on väljastanud 2016. aasta lõpus.

"Turu uuel omanikul Astri Grupil tuleb viia läbi uue turuala ehitusprojekti koostamiseks arhitektuurivõistlus parima lahenduse saavutamiseks. Tulevale ehitusprojektile on esitatud terve rida nõudmisi selleks, et luua Keskturu piirkonnas täisväärtuslik elukeskkond. Keskturu territooriumile peaksid kerkima tänapäevased äri- ja eluhooned, neist kõrgemad osad kuni seitsmekorruselised ning uus turuhoone. Seega turg säilib, kuigi vähemas mahus," ütleb Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Keskturu territooriumile peaks rajatama ka avalikult kasutatav linnaväljak ning ala hakkavad läbima mugavad ja ohutud kergliiklusteed, mis on planeeritud ümbruse tänavavõrku, jalakäijate ja kergliiklejate peamisi liikumissuundi arvestades. Parkimine peab toimuma täielikult maa-alusel korrusel.

"Kaubavedu ja laadimisalad peavad olema eraldatud jalgteedest ja turuhoone laadimisala peab olema kavandatud eraldi juurdepääsuga Keldrimäe tänavalt ning äriruumidega korterelamute teenindamine saab toimuda maa-aluselt parkimiskorruselt," lisas Svet.

Uue Keskturu alale on kavandatud oluliselt rohkem puid ja põõsaid kui olemasolevas keskkonnas, seega haljastuse osakaal planeeritud alal suureneb. 

"Mul on hea meel, et tulevikus muutub Keskturu ala ning selle ümbrus kaasaegseks ja turvaliseks. Mõistagi on need tingimused praegu väga üldised ning esimene pilt uuendatud Keskturu tulevikust ilmub siis, kui on läbi viidud arhitektuurikonkurss. Loodame, et see leiab aset lähikuudel," lisas Kesklinna vanem. 

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...