2 kommentaari

nüanss

Vasta kommentaarile

Seoses omandireformiga on loodud tähtis pretsedent, mida saab kasutada ka edaspidi, ja ka erinevates valdkondades!

Riigikogu, võttes 13. märtsil 1996. a vastu seaduse “Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokollide ratifitseerimisest”, tegi reservatsiooni, et konventsiooni ja selle lisaprotokollide sätted ei laiene Eestis omandireformi seadustele!
Sellega seadustati Eestis euroopalike inimõiguste ja põhivabaduste rikkumine omandireformi läbiviimisel.

Kui kehtestada põhiõigused omandireformi valdkonnas, siis tuleb omandireform tagasi pöörata.

korruptant

Vasta kommentaarile

Omandireform pani hea aluse ka korruptsiooni lokkamisele omavalitsustes.

Õiguskantslerilt, kapolt ja riigikontrollilt võeti õigus kontrollida omavalitsuste tegevust ja omandireformi vastavust põhiseadusele. Omavalitsuste tegevust kontrollis sisekontroll, mis allus omavalitsuse juhile!

Laadimine...Laadimine...