Tallinn alustab maa-aluste rajatiste 3D seiresüsteemi prototüübi loomist

"Projekti prototüübi eeskujul hakkab linn ise hankima ja nõudma ka kõigilt linnaruumis ehitustegevusega  tegelevatelt  ettevõtetelt  kolmemõõtmelisi, loodava prototüübi nõuetele vastavaid andmeid maa-aluste tehnovõrkude kohta," selgitas abilinnapea Kalle Klandorf.

Pilt: Scanpix

Tallinn alustab maa-aluste rajatiste 3D seiresüsteemi prototüübi loomist

"Projekti prototüübi eeskujul hakkab linn ise hankima ja nõudma ka kõigilt linnaruumis ehitustegevusega  tegelevatelt  ettevõtetelt  kolmemõõtmelisi, loodava prototüübi nõuetele vastavaid andmeid maa-aluste tehnovõrkude kohta," selgitas abilinnapea Kalle Klandorf.

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt antakse Tallinna Kommunaalametile nõusolek osalemiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks", nõustutakse projekti kogumaksumusega 500 000 eurot ning volitatakse Tallinna Kommunaalameti juhatajat alla kirjutama projektiga seotud dokumentatsioonile.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on projekti eesmärk luua kaasaegsetel tehnoloogiatel põhinev lahendus maa-aluste tehnovõrkude kolmemõõtmelise (3D) andmete süsteem. "Projekti prototüübi eeskujul hakkab linn ise hankima ja nõudma ka kõigilt linnaruumis ehitustegevusega  tegelevatelt  ettevõtetelt  kolmemõõtmelisi, loodava prototüübi nõuetele vastavaid andmeid maa-aluste tehnovõrkude kohta."

"Praegune  olemasolev maaaluste tehnovõrkude andmestik on samuti suures osas digitaalne, kuid on selles sisalduvate vigade  ja terviklikkuse puudumise tõttu praktiliseks  kasutamiseks sobimatu," selgitas Kalle Klandorf. "Põhjus on eelkõige selles, et Tallinnas ehitusvaldkonnas tehtavate ehitusuuringute teostamisel  ja teiste ehitamisega seotud mõõdistustööde läbiviimise viisid ning kasutatavad seadmed ei võimalda koguda, töödelda ega kasutusse anda maa-aluste tehnorajatiste andmestikku vajaliku detailsuse ja täpsusega. Uue lahenduse loomise, juurutamise ja andmehõive järel saavad linna allüksused ning linnaruumi arendajad kasutada terviklikku, ajakohast ja tegelikkusele vastavat maa aluste tehnorajatiste 3D andmestikku," selgitas Klandorf.

Projekti "Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks" abikõlblik kogumaksumus on 500 000 eurot, millest välistoetus on 250 000 eurot ja projekti omafinantseering 250 000 eurot. Projektis on personalikulu arvestatud 30 000 eurot.

Projektikava on Tallinna välisprojektide infosüsteemis https://vpa.tallinn.ee/ kooskõlastatud linna finantsteenistusega  29.06.2016.

Projekti tegevuste kavandatav elluviimise aeg  ja projekti abikõlblikkuse periood on 1.07.2017  - 30.06.2019.  

Laadimine...Laadimine...