Tallinn kehtestab velotaksodele selged nõuded

"Uue määrusega kehtestatakse Tallinnas sõitvate jalgrattataksode juhtidele kolm väga olulist reeglit, mis käsitlevad juhi vanust, juhtimisõigust ja varasemaid rikkumisi," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Pilt: Albert Truuväärt

Tallinn kehtestab velotaksodele selged nõuded

"Uue määrusega kehtestatakse Tallinnas sõitvate jalgrattataksode juhtidele kolm väga olulist reeglit, mis käsitlevad juhi vanust, juhtimisõigust ja varasemaid rikkumisi," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse eelnõu, mis kehtestab selged nõuded sõiduteenuse pakkumiseks jalgrattatakso, lõbusõidurongi ja loomveokiga.
Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul on täpne reeglistik nii liiklusohutuse kui klientide huvides.

"Et tagada kõigi sõitjate turvalisus, kehtestatakse uue määrusega Tallinnas sõitvate jalgrattataksode juhtidele kolm väga olulist reeglit, mis käsitlevad juhi vanust, juhtimisõigust ja varasemaid rikkumisi," selgitas Svet. "Juht peab olema vähemalt 18-aastane. Teiseks on nõutav juhiloa olemasolu ehk mistahes mootorsõiduki juhtimise õigus. Kolmandaks ei tohi sel isikul olla kehtivaid karistusi, olgu siis joobes juhtimise või sõidukiiruse ületamise eest."

Lisaks näeb määrus ette, et sõitjate veoks on vaja taotleda teenindajakaart. Seda hakkab väljastama munitsipaalpolitsei amet. Et teenindajakaart saada, peab sõidukijuht vastama kolmele eelnimetatud tingimusele.

Selged nõuded hakkavad kehtima ka sõiduvahendile. Klientide mugavuse ja ohutuse tagamiseks peab jalgratas olema spetsiaalselt sõitjate veoks ehitatud ning vastama tehase kehtestatud tehnonõuetele ja sertifikaadile. Jalgratas ei tohi olla ümberehitatud või avariitunnustega. Jalgratta elektrimootori maksimaalne võimsus peab jääma allapoole 0,25 kilovatti ja suurim lubatud laius on 1,25 meetrit. Jalgrattal peavad olema sõitjatele turvarihmad, töökorras pidurid, signaalkell ja suunatuled.

Kesklinna vanem lisas, et eraldi määratletakse jalgrattajuhi kohustused klientide teenindamisel: "Nendest olulisematena võib nimetada kohustust omada piisavalt vahetusraha ning sõita sihtkohta kliendi soovitud teed mööda, välja arvatud juhul, kui valitud tee ei ole sõidetav või sellel liiklemine on keelatud. Samuti peab teavitama sõitjat teenuse hindadest ja sõitja nõudmisel eeldatavast teenuse üldmaksumusest. Sõidu lõpus peab juht andma teenuse eest tasumist tõendava kviitungi," täpsustas Svet.

Ta tõdes, et eelnõu valmimise taha jäi palju diskussioone ja keerukaid küsimusi, ent seeläbi tahab linnavõim korrastada senise problemaatilise velotaksondusäri. "See ei tähenda, et kõik senised jalgrattataksoteenuse osutajad rikuvad reegleid ja on pahatahtlikud. Kindlasti on ka palju korralikke juhte. Aga siiani ei olnud see valdkond reguleeritud ja tekitas eriti vanalinnas palju probleeme," märkis linnaosavanem. "Nüüd luuakse selge süsteem, mis sarnaneb suuresti tavataksodele kehtestatud korraga. Piirangute täitmist hakkab jälgima mupo."
Määrus jõustub selle vastuvõtmisel linnavolikogus. 

 

Laadimine...Laadimine...