Tallinna Linnatransport kutsub ettevõtteid GPS-süsteeme testima

Testitav GPS-süsteem peab kuvama reaalajas transpordivahendi asukohta ja eelmiste päevade marsruuti, säilitades vähemalt 13 kuu andmed.

Pilt: Albert Truuväärt

Tallinna Linnatransport kutsub ettevõtteid GPS-süsteeme testima

Toimetaja: Moonika Tuul

Testitav GPS-süsteem peab kuvama reaalajas transpordivahendi asukohta ja eelmiste päevade marsruuti, säilitades vähemalt 13 kuu andmed.

Tallinna Linnatranspordi AS paigaldab ettevõtete huvi korral testimiseks GPS-jälgimislahenduse kuni kümnele sõidukile, et saadud tulemustele toetudes langetada otsus süsteemide töökindluse ning kasutusvõimaluste kohta tulevikus.

Ettevõtte juhatuse liikme Otto Popeli sõnul vajab Tallinna Linnatranspordi AS sõitude efektiivsemaks korraldamiseks täpsemat ülevaadet sõidukitega liinil toimuvast, kuid teiselt poolt võib GPS-süsteemi kasutusele võtmine kaugemas tulevikus teha bussid reaalajas nähtavaks ka reisijatele. "Meil on täna ülevaade ühissõidukite liikumisest liinil, ent suure bussikoosseisu heaperemehelikuks haldamiseks ja reisijate mugavuse tõstmiseks vajame märksa täpsemaid andmeid," selgitas Popel Tallinna Linnatranspordi AS-i ootusi GPS-lahendusele.

Testitav GPS-süsteem peab kuvama reaalajas transpordivahendi asukohta ja eelmiste päevade marsruuti, säilitades vähemalt 13 kuu andmed. Samuti peab olema võimalik jälgida peatuste ja uste avamise arvu ning bussi kütuse kogust. Tallinna Linnatranspordi AS soovib süsteemi abil saada aruandeid läbisõidu, reisi- ja puhkeaja kasutamise ning keskmise kütusekulu arvutamiseks. Soovitavalt XML vormingus kogutavat infot peab saama automaatselt kasutada ettevõtte infosüsteemides.

Planeeritud testperioodi pikkus on kaks kuud ja seadmete paigaldamine, haldamine ja eemaldamine pärast testperioodi lõppu toimub edasisest koostööst huvitatud teenusepakkujate vahenditega.

Täpsema info leiab Tallinna Linnatranspordi AS-i kodulehe hangete rubriigist ja ettepanekuid GPS-süsteemide pakkujatelt oodatakse 15. oktoobrini.

Tallinna Linnatranspordi ASil on kokku 469 bussi, millega teenindatakse 90% Tallinna ühistranspordi mahust.

Laadimine...Laadimine...