Tallinnas tõuseb lapsehoiuteenuse hüvitis 166 eurole

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on lapsehoiuteenuse hüvitise maksmiseks sel aastal linna eelarves ette nähtud 1 234 070 eurot, mis on ligi viiendiku võrra suurem kui möödunud aastal. "Tallinna linnal on välja töötatud laialdane ja kõiki abivajajate gruppe hõlmav sotsiaaltoetuste süsteem ning samuti on tähtis iga uue aasta algul toetusi tõsta ja kaasajastada," ütles ta.

Pilt: Scanpix

Tallinnas tõuseb lapsehoiuteenuse hüvitis 166 eurole

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on lapsehoiuteenuse hüvitise maksmiseks sel aastal linna eelarves ette nähtud 1 234 070 eurot, mis on ligi viiendiku võrra suurem kui möödunud aastal. "Tallinna linnal on välja töötatud laialdane ja kõiki abivajajate gruppe hõlmav sotsiaaltoetuste süsteem ning samuti on tähtis iga uue aasta algul toetusi tõsta ja kaasajastada," ütles ta.

Tallinnas tõuseb uue määrusega lapsehoiuteenuse hüvitise määr 16 euro võrra. Erilasteaias või –hoius käiva lapse vanem saab senise 150 euro asemel kohatasust tagasi kuni 166 eurot lapse kohta ühes kalendrikuus.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on lapsehoiuteenuse hüvitise maksmiseks sel aastal linna eelarves ette nähtud 1 234 070 eurot, mis on ligi viiendiku võrra suurem kui möödunud aastal (984 070 eurot). "Tallinna linnal on välja töötatud laialdane ja kõiki abivajajate gruppe hõlmav sotsiaaltoetuste süsteem ning samuti on tähtis iga uue aasta algul toetusi tõsta ja kaasajastada. Inimeste heaolu tagamine on üks linna olulisematest ülesannetest," sõnas abilinnapea Mölder.

Hüvitise määr ühe lapse kohta on võrdne koolieelsetele munitsipaal lasteasutustele eelarve jaotamise aluseks oleva summaga ühe lapse kohta ühes kalendrikuus. Tallinna linn toetab peale vanemahüvitise lõppemist kuni lapse kandmiseni koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja lapse vanemat (sh. eestkostjat ja hoolduspere vanemat) lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste katmisel, hüvitades neile osaliselt lapsehoiuteenuse eest tehtud kulutused.

Lapsehoiuhüvitis on kulupõhine ja seda makstakse vastavaid kulutusi tõendavate dokumentide alusel. Hüvitis määratakse juhul kui lapse ja vanema elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning laps ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse nimekirja ning teenuse osutajale on väljastatud kehtiv tegevusluba. Lapsehoiuteenuse hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. jaanuarist.

Laadimine...Laadimine...