TÜHJAD LASTEAIAD: vaid kolmandik pealinna lastest käib eriolukorras lasteaias

"Kõik Tallinna lasteaiad on lahti ning lasteaedade täituvus on täna hinnanguliselt 0–30%," ütles Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. Riigi juhiste järgi peaks lasteaiad ja -hoiud praegu olema avatud nii palju kui hädavajalik ja nii vähe kui võimalik.

Pilt: Ilja Matusihis

TÜHJAD LASTEAIAD: vaid kolmandik pealinna lastest käib eriolukorras lasteaias

Toimetaja: Toomas Raag

"Kõik Tallinna lasteaiad on lahti ning lasteaedade täituvus on täna hinnanguliselt 0–30%," ütles Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. Riigi juhiste järgi peaks lasteaiad ja -hoiud praegu olema avatud nii palju kui hädavajalik ja nii vähe kui võimalik.

"Meie ülesanne on pakkuda teenust ja võib-olla isegi täna selles situatsioonis ütleks seda, et kui valida, kas jätta lapsed üksinda koju, tuleks tuua nad lasteaeda, siis ei pea vanem muretsema selle üle, miks laps üksinda kodus teeb," ütles Pajula.

 "Me saame suurepäraselt hakkama," ütles Tallinna Päikesejänku lasteaia direktor Signe Tamm, kiites nii oma töötajate kui ka lapsevanemate vastutustundlikku suhtumist.

Usaldus on tähtis!

Eriolukorra tõttu kehtestatud nõuetest kinnipidamise teeb lihtsamaks praegu see, et lapsi käib kohal vähe – Päikesejänku lasteaias oli näiteks mõnel argipäeval kohal neli last – ja see on ka selle nädala trend.

Väheste laste arvu tõttu on lihtne kontrollida ka laste tervist, aga Tamm rõhutas, et see on eelkõige usalduse küsimus.

"Mina usaldan oma vanemaid, et nad toovad oma lapsi tervetena lasteaeda – see on ka varem nii olnud ja on nüüd sellel kriisiperioodil. Olen tundnud praeguses olukorras nii austust kui lugupidamist ja vastastikust koostööd," ütles ta.

Ka Pajula ütles, et lasteaiad tulevad praegu hästi toime, sest lapsi käib kohal vähe. "Kõiki riigi soovitusi on täna üpris lihtne täita, sest laste arv on väike – seoses eriolukorra soovituste ja nõuetega on inimeste liikumine jäänud väga väikeseks," ütles ta.

Riskigruppi kuuluvad töötajad on kodus

Riskigruppi kuuluvad inimesed on Päikesejänku lasteaias praegu kodused. "Ja mitte ainult vanus ei ole see näitaja. Ka töötajad, kes tulevad igapäevaselt tööle rongiga, on praegu kodus. Selleks, et vältida kaks korda päevas edasi-tagasi sõitmist ja nakkusohtu," ütles Tamm.

Tamm sõnas, et kriisiolukorras on ta kogenud, kui vastutustundlikud tema töötajad on.

"Me saame selle kriisiga paremini hakkama, kui me ajame ühte asja. Valmisolek on distantsilt töötada, on valmisolek kohale tulla või graafikuid teha vajaduspõhiselt laste arvust lähtuvalt," ütles ta.

"Meil on õppekava arendustöö ja koolivalmiduskaardid, mida saab teha distantsilt," selgitas ta, millega õpetajad saavad kodus tegeleda.

Lasteaedades kehtivad piirangud

Haridusministeerium teatas, et vältimaks nakkuse edasikandumist tuleb lasteaedade ja -hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.

• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.

• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.

• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.

• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.

• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.

• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.

• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning terviseameti suunistele vastavalt.

Lasteaia juhatajal on õigus koostöös kohaliku omavalitusega oma töö ümberkorraldamisel leida optimaalne lahendus, sealhulgas ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi.

Laadimine...Laadimine...