Ülikoolid aitavad parkimismuresid lahendada

Ülikoolid uurivad, kuidas saaks parandada parkimist avalike asutuste juures ja elumajade vahel.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Ülikoolid aitavad parkimismuresid lahendada

Ülikoolid uurivad, kuidas saaks parandada parkimist avalike asutuste juures ja elumajade vahel.

Mustamäe linnaosa sõlmis lepingud Tallinna tehnikaülikooliga ja Tallinna ülikooliga Mustamäe parkimisprobleemide kaardistamiseks ja neile lahenduste leidmiseks. "Mustamäe on ilus, väike ja roheline, aga autosid tuubil täis," lausus linnaosavanem Lauri Laats. "Parkimine on linnaosas väga terav mure ja kuskilt ei paista ka, et see iseenesest leeveneks. Et midagi liikuma hakkaks, selleks on vaja pingutada. Ning et teha õigeid otsuseid, selleks on vaja teadmisi."


Tehnikaülikool koostab liikuvusuuringu, mis vaatleb täpsemalt liiklemist ja liikumist Mustamäe eri mikrorajoonides, uurides ligipääsu koolidele, lasteaedadele, kaubandus-teenindusettevõtetele jne. Uuringule lisanduvad tulemuste analüüs ja ettepanekud liikluskorralduse, sh parkimiskorralduse parandamiseks. Teemat uurivad Tallinna tehnikaülikooli üliõpilased õppejõu juhendamisel, parkimisuuring koos ettepanekutega peab valmima käesoleva aasta detsembri lõpuks.


Tallinna ülikool selgitab välja parkimiskohtade vajaduse linnaosas, sh parkimishuvid lähtuvalt elanikkonnast. Eraldi lähevad kaardistamisele I ja IV kvartali elanikele sobivad alternatiivsed avalikud parkimiskohad. Tallinna ülikooli tudengid teevad õppejõu juhendamisel tööd kahes etapis, parkimisuuring koos ettepanekutega valmib aprilliks 2019.

Laadimine...Laadimine...