Vanalinna Selts: turismimaks on töövahend, mis aitab elukeskkonda parandada

"Näeme turismimaksu eelkõige kui töövahendit elukeskkonna paremaks muutmisel ja reaalsete eluliste probleemide lahendamisel," ütles Vanalinna Seltsi juhatuse liige Toomas Oosalu. Ta lisas, et viimastel aastatel on vanalinnas suurenenud massiturism ning väliskülastajate arv kõrghooajal kombib vanalinna vastuvõtuvõime piire. "Turismimaks on üks võimalikest abinõudest, kuidas seda üha aktuaalsemaks muutuvat probleemi lahendada."

Pilt: Albert Truuväärt

Vanalinna Selts: turismimaks on töövahend, mis aitab elukeskkonda parandada

Toimetaja: Moonika Tuul

"Näeme turismimaksu eelkõige kui töövahendit elukeskkonna paremaks muutmisel ja reaalsete eluliste probleemide lahendamisel," ütles Vanalinna Seltsi juhatuse liige Toomas Oosalu. Ta lisas, et viimastel aastatel on vanalinnas suurenenud massiturism ning väliskülastajate arv kõrghooajal kombib vanalinna vastuvõtuvõime piire. "Turismimaks on üks võimalikest abinõudest, kuidas seda üha aktuaalsemaks muutuvat probleemi lahendada."

Kolmapäeval, 3. oktoobril kohtus linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart Vanalinna Seltsi juhatuse liikme Toomas Oosaluga Tallinna Linnavolikogus, et arutada vanalinna murekohti ja turismimaksu võimalusi.

"Küsisime seltsi liikmetelt arvamust võimaliku turismimaksu kehtestamise kohta. Selgus, et valdavalt ollakse turismimaksuga nõus tingimusel, kui laekuvat maksu kasutatakse mõistlikult ja sihtotstarbeliselt. Näeme turismimaksu eelkõige kui töövahendit elukeskkonna paremaks muutmisel ja reaalsete eluliste probleemide lahendamisel," ütles Vanalinna Seltsi juhatuse liige Toomas Oosalu.

Ta lisas, et viimastel aastatel on vanalinnas suurenenud massiturism ning väliskülastajate arv kõrghooajal kombib vanalinna vastuvõtuvõime piire. "Turismimaks on üks võimalikest abinõudest, kuidas seda üha aktuaalsemaks muutuvat probleemi lahendada," selgitas Oosalu.

Kas massiturism või jõukad külalised?

"Riigi ja kohaliku tasandi valitsejatel on oluline roll, kuidas turismi soodustada ning sihtkohta arendada ning alustama peaks küsimusega, millise sihtkohana oma kodupaika näeme?" ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.

"Olla soodus sihtkoht võib tunduda esmapilgul mõttekas, sest meelitame siia massituriste. Võimalus on aga oma väärtust tõsta ning jätkuvalt keskkonda parandada. Seeläbi võiksime seada end sihtpunktiks jõukamale turistile, kes oskab hinnata kohalikku eripära, naudib siinset toidu- ja muusikakultuuri ning annab seeläbi tööd paljudele osapooltele."

Turistid ei tohiks kohalikke ära ajada

Oosalu märkis ka, et oluline on vanalinna püsielanikkonna säilimine. "Kahjuks on vanalinna nagu mujalegi kesklinna tekkinud arvukalt külaliskortereid. Elu näitab, et majadest, kuhu tekib arvukalt külaliskortereid, kipuvad püsielanikud lahkuma. Turismimaksuga võiksime ka selles küsimuses saavutada ehk mõistliku tasakaalu."

Linnavolikogu esimees Kõlvart tähendas, et "Aruteludes teiste kohalike omavalitsuste juhtidega turismi teemal, on probleem külaliskorteritega korduvalt esile kerkinud. Kahjuks on praegu külaliskorteritega veel palju ebamäärast ning ka siin tuleb otsida toimivaid lahendusi."

Vanalinna seltsi esindaja märkis, et nemad näevad turismimaksus muuhulgas võimalust, mis võiks tihendada suhteid elanike ja avaliku võimu vahel. "Kaasake vanalinna elanikke, kuidas siinset elukeskkonda parandada ning otsuste tegemisel, kuidas laekuvaid vahendeid kasutada," ütles Toomas Oosalu.

Maks võiks aidata hooajavälisel ajal

"Olen nõus, et kogukonna esindajad peaksid olema kaasatud," kinnitas linnavolikogu esimees. Kõlvart märkis, et on juba varem pakkunud välja mudeli, kus turismimaksust laekuvast tulust eraldataks pool taristu ja linnaruumi arendamiseks, 30 protsenti Tallinna tutvustamiseks välismaal ning ülejäänud summa rahvusvaheliste ürituste toetamiseks linnas. Kõlvart lisas, et turismimaksust laekuva tuluga võiks toetada just turismihooaja välisel ajal toimuvaid üritusi.

Vanalinna Selts on mittetulundusühing, mis koondab ühtekokku 227 liiget. Selts märgib oma kodulehel, et "Vanalinna selts ühendab inimesi, kes hoolivad vanalinnast." Nad on aktiivsed vanalinna kui elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundajad, teinud koostööd linnaga Tallinna vanalinna arengukava 2014-2012 koostamisel kui ka teistes arengutes ning otsivad aktiivselt lahendusi oma elukeskkonna parandamiseks kaasates kohalikke eksperte kui ka otsides kogemusi välismaalt sarnastest linnadest.

Laadimine...Laadimine...