VIDEO! Tallinn jätkab Maarjamäe jalgpallihalli planeerimist

"Kui linn näeb, et jalgpallihall sobib linnaehituslikult ideaalselt memoriaali kõrvale, siis nii ka on. Linnavalitsus seisab alati parima elu- ja looduskeskkonna eest," ütles RKAS-i juhatuse esimees Kati Kusmin.

Pilt: Albert Truuväärt/ Foto on illustreeriv

VIDEO! Tallinn jätkab Maarjamäe jalgpallihalli planeerimist

Toimetaja: Sandra Lepik

"Kui linn näeb, et jalgpallihall sobib linnaehituslikult ideaalselt memoriaali kõrvale, siis nii ka on. Linnavalitsus seisab alati parima elu- ja looduskeskkonna eest," ütles RKAS-i juhatuse esimees Kati Kusmin.

Vahepeal kahtluse alla sattunud Tallinna Maarjamäe jalgpallihalli rajamiseks vajaliku detailplaneeringu koostamine jätkub, sest Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ei soovi taotleda menetluse lõpetamist, vahendas BNS Postimeest. 

2014. aastal alanud Tuulenurga 1 detailplaneeringu koostamisele ähvardas kriipsu peale tõmmata vahepeal planeeringuala naabrusse rajatud kommunismiohvrite memoriaal. Täpsemalt justiitsminister Raivo Aegi suu läbi väljendatud Eesti riigi arvamus, et jalgpallihall ei sobi memoriaali naabrusse. Nii sooviski justiitsminister, et Tallinna linnavalitsus lõpetaks planeeringu menetlemise.

Linn ei nõustunud seda tegema ning abilinnapea Andrei Novikov selgitas, et menetlust saab lõpetada ainult maaomanik ehk Riigi Kinnisvara AS (RKAS), kes on sõlminud FCI Levadiaga hoonestusõiguse lepingu. Nii seisiski spordihalli tulevikku määrav otsus kuni eelmise nädalani RKAS-i taga. Siis teatas Kusmin linnavalitsusele, et nad ei soovi planeeringu lõpetamist.

"Leiame, et Tuulenurga 1 detailplaneeringu menetlemise lõpetamine on põhjendatud, kui koostatud lahendus ei ole sobilik linnakeskkonda. Riigi Kinnisvara on kaasatud Tuulenurga 1 detailplaneeringu protsessi kui maa omanik ja meie võimuses ei ole otsustada, kas pakutud lahendus vastab heale planeerimistavale või mitte. Seevastu kuni kehtestamise otsuste tegemiseni on kohalikul omavalitsusel õigus ülekaalukast avalikust huvist tingituna planeeringumenetlus lõpetada," kirjutas Kusmin linnavalitsusele saadetud kirjas.

"Antud olukorras peab Tallinna linn ise hindama jalgpallihalli sobivust olemasolevasse keskkonda. Kui linn näeb, et jalgpallihall sobib linnaehituslikult ideaalselt memoriaali kõrvale, siis nii ka on. Linnavalitsus seisab alati parima elu- ja looduskeskkonna eest," lisas ta.

Kuzmini kiri lõpeb siiski ettepanekuga kaaluda jalgpallihalli rajamiseks muid asukohti. "Kirjas toodud põhjendustest järeldan, et Riigi Kinnisvara AS ei soovi Tuulenurga 1 kinnistu detailplaneeringu menetlust lõpetada. Arvestades eeltoodut, teatan, et Tallinna linn jätkab detailplaneeringu menetlemist," vastas Novikov RKAS-ile.

Laadimine...Laadimine...