VIDEO! Tallinn korrastas sotsiaaltoetuste andmise korda

"Seni sai sünnitoetust taotleda vanem, kes elab lapsega samal aadressil. Loomulikult jääb kehtima põhimõte, et nii vanemad kui laps peavad toetuse saamiseks olema Tallinna elanikud ning vanematel on kehtestatud ajaline kriteerium, kui pikalt tuleb eelnevalt olla Tallinna elanik," rääkis Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik. 

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

VIDEO! Tallinn korrastas sotsiaaltoetuste andmise korda

Toimetaja: Sandra Lepik

"Seni sai sünnitoetust taotleda vanem, kes elab lapsega samal aadressil. Loomulikult jääb kehtima põhimõte, et nii vanemad kui laps peavad toetuse saamiseks olema Tallinna elanikud ning vanematel on kehtestatud ajaline kriteerium, kui pikalt tuleb eelnevalt olla Tallinna elanik," rääkis Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik. 

Tallinna linnavolikogu muutis oma tänasel istungil seni kehtinud sotsiaaltoetuste maksmise korda. Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020. Uues määruses on korrastatud toetuse andmise tingimusi ning täpsustatud toetuse taotlusi menetlevaid asutusi. 

Näiteks pikk ja kohmakas esmakordselt kooli mineva lapse toetus nimetati ranitsatoetuseks. Samuti lihtsustub uuest aastast mõnede toetuste taotlemise kord. Nii ei pea puudega lapse, samuti juhtkoera pidamise ja pensionilisa toetuse taotleja igal aastal uuesti toetust taotlema, vaid nüüdsest saab vastavat toetust ühekordse taotluse alusel korras sätestatud tingimustel.   

Teriku sõnul puudutab kõige põhimõttelisem muudatus sünnitoetuste maksmist. "Seni sai sünnitoetust taotleda vanem, kes elab lapsega samal aadressil. Loomulikult jääb kehtima põhimõte, et nii vanemad kui laps peavad toetuse saamiseks olema Tallinna elanikud ning vanematel on kehtestatud ajaline kriteerium, kui pikalt tuleb eelnevalt olla Tallinna elanik, küll aga ei pea vastsündinu elukohast sõltuma tema õigused toetust saada," märkis Terik.

2012. aastast kehtinud määrusega võrreldes on esmakordselt kooli mineva lapse toetus nimetatud ranitsatoetuseks. "See muutus on eelkõige keeleline, mitte sisuline. Paljudes Eesti omavalitsustes, kus sarnast toetust makstakse, nimetatakse seda samuti ranitsatoetuseks. Sarnaselt sünnitoetusele kehtib nüüd põhimõte, et toetuse subjektiks on vanema asemel laps. Küll aga muutus toetuse taotlemise tingimus vanemale soodsamaks. Kui seni kehtis nõue, et vanem peab toetuse taotlemisel olema olnud Tallinna elanik vähemalt üks aasta, siis nüüd on see tähtaeg lühem – vanem peab olema tallinlane vähemalt lapse koolimineku aasta 1. jaanuarist," selgitas volikogu esimees. 

Tallinn on maksnud oma elanikele sissetulekutest sõltumatuid sotsiaal- ehk universaaltoetusi alates 2002. aastast. Sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra muutmine puudutab järgmisi universaaltoetusi: sünnitoetus, ranitsatoetus, puudega lapse toetus, hoolduspere toetused, asendushooldusteenuse kasutaja toetus, ellusuunamistoetus, juhtkoera pidamise toetus, pensionilisa ja matusetoetus.

Toetusi saab taotleda iseteenindusportaali kaudu Tallinna kodulehel või elukohajärgses linnaosa valitsuses, sünnitoetuse taotlus tuleb esitada Tallinna perekonnaseisuametile, kui iseteenindusportaali kasutamine võimalik ei ole.

Laadimine...Laadimine...