Eesti ja Valgevene vaheline leping lihtsustab pensionite maksmist

Pühapäeval jõustus Eesti ja Valgevene vahel sõlmitud sotsiaalkindlustusleping, mille järgi on võimalik maksta pensioni neile Eestis elavatele inimestele, kes on töötanud Valgevenes ning saanud sellega ka pensioniõigused ja ka vastupidi – Valgevenes elavatele inimestele, kes on oma pensioniõigused omandanud Eestis.

Pilt: youtube.com

Eesti ja Valgevene vaheline leping lihtsustab pensionite maksmist (1)

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Pühapäeval jõustus Eesti ja Valgevene vahel sõlmitud sotsiaalkindlustusleping, mille järgi on võimalik maksta pensioni neile Eestis elavatele inimestele, kes on töötanud Valgevenes ning saanud sellega ka pensioniõigused ja ka vastupidi – Valgevenes elavatele inimestele, kes on oma pensioniõigused omandanud Eestis.

Kui inimesel ei ole pensioni määramiseks vajalik staažinõue ühes riigis täitunud, saab lepingu alusel määrata pensioni teises riigis täitunud pensionistaaži arvesse võttes, kumbki riik maksab sel juhul pensioni vastavalt oma riigis täitunud pensionistaažile, teatas sotsiaalministeerium.

"Eesti ja Valgevene arendavad aktiivselt majandussuhteid mistõttu on ka palju Eesti inimesi, kes on töötanud Valgevenes ja Valgevenes on Eestis töötanuid, kes pensioniikka jõudes soovivad saada mõlemas riigis väljateenitud pensioni. Kehtima hakanud sotsiaalkindlustusleping võimaldabki riikidel vastastikku inimeste pensioniõigusi arvestama hakata ja neile ka teisese riigis välja teenitud pensioni maksta," sõnas sotsiaalministeeriumi Euroopa Liidu ja väliskoostöö osakonna juhataja Triin Uusberg.

Lisaks sätestab leping, et kui ka kahes riigis omandatud pensionistaaž ei ole pensioni määramiseks piisav, saab arvesse võtta kolmandas riigis omandatud pensionistaaži, millega lepingupool on sõlminud vastava kokkuleppe. Kui inimesel on õigus sooduspensionile, makstakse lepingu alusel pensioni ka pensionieast varem. Leping määrab samuti kindlaks, kumma riigi tööjõumakse tuleb maksta inimese kohta, kes töötab mõlemas riigis või kes on ühest riigist teise tööle lähetatud. Lepingut rakendav asutus Eestis on sotsiaalkindlustusamet.

Eestis elas 1989. aastal ligi 28 000 valgevenelast, kuid paljud neist lahkusid Nõukogude Liidu lagunemisel. Aastal 2017. elas statistikaameti andmetel Eestis veel vaid ligi 11 800 valgevenelast. Äriregistri andmetel oli 2018. aasta 12. juuni seisuga Eestis registreeritud üle 617 Valgevene osalusega ettevõtte. Alates 2011. aastast kuulub Valgevene koos teiste Euroopa Liidu idapartneritega Eesti prioriteetsete arengukoostöö sihtriikide hulka.

Käesoleval ajal maksab Eesti riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni 130-le Eestis pensioniõigused väljateeninud Valgevenes elavale pensioniealisele inimesele.

Eestil on senini kehtivad sotsiaalkindlustuslepingud Austraalia, Kanada, Moldova, Ukraina ja Venemaaga. Pensioni makstakse välisriiki ka Euroopa Liidus kehtivate sotsiaalkindlustuse koordinatsioonimääruste alusel. Kui inimesel on 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži ja ta on pensioniealine, makstakse Eesti pensioni ülemaailmselt riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.

Euroopa Liidu määruse alusel maksab Eesti pensioni välisriikidesse umbes 9800 inimesele, välislepingute alusel ligikaudu 3500 inimesele ning riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel maksame pensioni välisriiki ligikaudu 400 inimesele.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...