Jurist: töökorralduse kokkulepped tuleks kirjalikult fikseerida

Õigusbüroo Hugo.legal jurist Katrin Martis soovitab nii tööandjatel kui ka töötajatel säilitada lugupidamine ning üksteisemõistmine ja kõik töökorraldust puudutavad kokkulepped fikseerida kirjalikult.

Pilt: hugo.legal

Jurist: töökorralduse kokkulepped tuleks kirjalikult fikseerida

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Õigusbüroo Hugo.legal jurist Katrin Martis soovitab nii tööandjatel kui ka töötajatel säilitada lugupidamine ning üksteisemõistmine ja kõik töökorraldust puudutavad kokkulepped fikseerida kirjalikult.

"Lühidalt võiks öelda, et täna ei ole mitte nõudmiste aeg vaid pigem leppimise ning mõistmise aeg – kui tööandja on raskustes, siis tuleb seda mõista ka töötajatel ning leida mõistlikud kokkulepped keerulise olukorra üleelamiseks," ütles Martis pressiteate vahendusel.

"Riik on täna tuge pakkumas mõlemale poolele ning eriolukorra toetusmeetmed leevendavad kindlasti pingeid. Samas tuleb täna palju ette olukordi, kus raskused on töösuhted keeruliseks muutnud ning juristide abile loodavad nii tööandjad kui ka töötajad. Juristina soovitan hilisemate arusaamatuste vältimiseks kõik töösuhteid puudutavad kokkulepped, olgu need siis ajutised või püsivamad, sõlmida kindlasti kirjalikult – nii on hiljem oluliselt lihtsam vaidlusi lahendada," soovitas Martis ja tõi välja töötajate viimaste nädalate mured:

* Ähvardused ja otsitud põhjused töötajast vabanemiseks, püütakse vabaneda süüdistades töötajaid usalduse kaotuses, varguses jne

* Tööandjad vähendavad töötajate palkasid (TLS § 37 lg 1), kuid ei vähenda töömahtu

* Tööandja surub peale palgata puhkust

* Töösuhete lõpetamine, millest inimesed saavad teada töötamise registri kannetes

* Ei maksta välja hüvitisi ega ka töötasusid, kuigi töölepingu viimasel päeva on tööandjal selleks kohustus (TLS § 84)

* Soomes töötavatele eestlastele, kes on sundpuhkusele määratud, ei tasuta palka tööga kindlustamata aja eest (TLS § 35 järgi tuleb tasuda)

* Vallandamised kõikvõimalikel põhjustel, mis haakuvad TLS § 86 ja § 88 sisuga

* Nõutakse omal soovil lahkumisavaldust, olgugi et see peab olema töötaja, mitte tööandja initsiatiiv ja tahe

* Koondamised, mis enamjaolt on õigesti vormistatud

Viimase kuu jooksul on Hugo.legali juristid abistanud 130 inimest seoses tööõigusega. Võrreldes eriolukorra eelse ajaga on rohkem probleeme seoses palga alandamise ning koondamistega, samuti otsivad tööandjad põhjuseid töötajatest vabanemiseks.

Hugo.legal, endise nimega Eesti Õigusbüroo, on jagamismajandusel põhinev õigusabiplatvorm. Hugo OÜ pakub koostöös justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele õigusabi ka riigi finantseerimisel.

Laadimine...Laadimine...