Keskkonnaagentuur: süsinikdioksiidi heidet võiks vähendada automaksuga

"Selline suunamine aitaks inimestel teha otsus uuema, ökonoomsema ja keskkonnasäästlikuma sõiduki kasuks ning läbi mõelda mootorsõiduki iga-aastane kasutamisvajadus," ütles keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Helen Heintalu. Agentuuri teatel on Eestis Euroopa kõrgeim uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidi heide.

Pilt: Scanpix

Keskkonnaagentuur: süsinikdioksiidi heidet võiks vähendada automaksuga

"Selline suunamine aitaks inimestel teha otsus uuema, ökonoomsema ja keskkonnasäästlikuma sõiduki kasuks ning läbi mõelda mootorsõiduki iga-aastane kasutamisvajadus," ütles keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Helen Heintalu. Agentuuri teatel on Eestis Euroopa kõrgeim uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidi heide.

Heite vähendamine on võimalik mitme meetme rakendamise kombinatsioonina, ütles keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Helen Heintalu pressiteate vahendusel BNS-ile.

"Mõistlik oleks tarbijate valikute mõjustamine läbi ökonoomsemate sõidukite ostmisele suunamise. Seda eesmärki aitaks saavutada elektrisõidukite osakaalu suurendamine, aga ka sõiduautode registreerimis- ja/või aastamaks, mis oleks sõltuvuses mootorsõiduki erinevatest keskkonnasäästlikkust iseloomustavatest näitajatest," lisas ta.

"Selline suunamine aitaks inimestel teha otsus uuema, ökonoomsema ja keskkonnasäästlikuma sõiduki kasuks ning läbi mõelda mootorsõiduki iga-aastane kasutamisvajadus," märkis Heintalu. Nii saavutaks Eesti tema hinnangul ka paremad näitajad uute sõiduautode keskmise CO2 heite kohta võrdluses teiste riikidega.

"Eesti on siiani paistnud silma Euroopa keskmisest vanema ja kütusekulukama sõidukipargiga ning erinevate võimalike meetmete väheses rakendamises," rääkis Heintalu.

2016. aastal müüdud uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidi (CO2) heide oli madalaim Norras, kus see oli 93 grammi süsinikdioksiidi kilomeetri kohta. Selle põhjuseks on sealne maksusoodustuste või muude meetmete laialdasem kasutamine. Eestis on aga kõrgeim uute sõidu autode keskmine süsinikdioksiidi heide Euroopas, 2016. aastal müüdud uute sõidukite puhul oli see 133,9 grammi süsinikdioksiidi kilomeetri. Nii kõrge näitaja on veel vaid Šveitsis.

Euroopa Keskkonnaamet märgib, et maksusoodustused ärgitavad eurooplasi puhtamaid autosid ostma. Transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on Euroopa Liidu (EL) peamine prioriteet.

Uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidiheide on EL-is viimastel aastatel pidevalt vähenenud, umbes 30 protsendi võrra alates 2001. aastast. Sellele vaatamata tuleb keskmiseid CO2 heitkoguseid vähendada veel 20 protsendi võrra, et see vastaks EL-i 2021. aasta eesmärgile: 95 grammi süsinikdioksiidi kilomeetri kohta.

Laadimine...Laadimine...