Kogumiskast pani elanikke paremini biojäätmeid sorteerima

Mustamäe ühistud said katseks n-ö hingava biojäätmete kogumiskasti ja biolagunevad kotid ning see pani elanikke poole rohkem prügi sorteerima.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Kogumiskast pani elanikke paremini biojäätmeid sorteerima

Mustamäe ühistud said katseks n-ö hingava biojäätmete kogumiskasti ja biolagunevad kotid ning see pani elanikke poole rohkem prügi sorteerima.

Tallinna jäätmekeskus korraldas Mustamäe kuues kortermajas katse, mille tulemusel kasvas biolagunevate jäätmete liigiti kogumine ligi 50% võrra. Nimelt jagas keskus Mustamäe elanikele biolagunevate jäätmete kogumiseks mõeldud kogumiskaste, et näha, kui palju paneb see elanikke rohkem biojäätmeid muust prügist eraldama.


Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark ütles, et projekti tulemusel tõusis sorteeritud biojäätmete kogus esialgu 54,8%. Sarnaste kampaaniate puhul on tavapärane, et esialgu on efekt suur, kuid hiljem tuleb tegeleda taseme säilitamisega. Seetõttu hinnati projekti tulemust vahetult pärast kogumiskastide jagamist ning ka pool aastat hiljem, kui see oli veidi langenud – 4,5% võrra. Kokkuvõttes oli liigiti kogumine siiski 50% endisest parem.


Elanikele jagatud kogumiskast on disainitud spetsiaalselt biolagunevate jäätmete kogumiseks ja see on n-ö hingav. Sellisel juhul ei teki haisu ja jäätmed vajuvad rohkem kokku, samuti kaob kuni 20% jäätmete massist niiskuse eraldumise kaudu juba enne konteinerisse jõudmist. Kogumiskasti sisse käib biolagunev kott.


Kortermajad aitas välja valida Mustamäe linnaosa. Valituks osutusid majad, mille korteriühistu teatas, et soovib kogumiskaste kogu majale. Ukselt uksele kampaania käigus õnnestus üle anda umbes 40% korvidest ning jäätmekeskuse töötajad jätsid kogumiskaste ka elanikele, keda ei olnud kampaania ajal kodus. Koos korviga anti elanikele rull 25 biolaguneva kotiga ning jäätmete liigiti kogumist õpetav jäätmeketas.
Katseprojekti tulemuse hindamiseks kaaluti kõigi kuue projektis osalenud kortermaja biolagunevate jäätmete konteinereid kuu enne ja kuu pärast kogumiskasti jagamist ning pool aastat hiljem. Hilisematel kaalumistel oli biojäätmete mahutites selgelt näha linna jäätmekeskuse jagatud rohelisi biolagunevaid kotte.


Elanike suhtumine kampaaniasse oli positiivne vaid mõne üksiku erandiga. Mõned elanikud korvi ei soovinud, kuna nad sorteerisid juba prügi muul viisil. Sellisel juhul võtsid nad hea meelega vastu rulli biolagunevaid kotte. Kõigis kuues majas tühjendati kord nädalas 140 l või 240 l mahutit. Üks ühistu tühjendab nüüd juba ühe korra asemel kaks korda nädalas.


Kuna Mustamäe katseprojekt oli edukas, on jäätmekeskusel kavas juba ulatuslikum kampaania.

Laadimine...Laadimine...