Koristamata lehed põhjustavad üleujutusi tänavatel

Munitsipaalpolitsei Amet tuletab kõigile kinnistute ja ehitise omanikele meelde, et saabunud sügishooaeg toob kaasa kohustuse puhastada langenud lehtedest omaniku haldusalasse kuuluvad kõnniteed, kaasnevad puhastusalad ning lehtedest tuleb puhastada vihmavee äravoolu reguleerivad kanalisatsioonikaevude luugid.

Pilt: Scanpix

Koristamata lehed põhjustavad üleujutusi tänavatel

Munitsipaalpolitsei Amet tuletab kõigile kinnistute ja ehitise omanikele meelde, et saabunud sügishooaeg toob kaasa kohustuse puhastada langenud lehtedest omaniku haldusalasse kuuluvad kõnniteed, kaasnevad puhastusalad ning lehtedest tuleb puhastada vihmavee äravoolu reguleerivad kanalisatsioonikaevude luugid.

Koristamata jäetud lehed ummistavad vihmavee äravoolu reguleerivaid kanalisatsioonikaeve, mis võivad põhjustada suuremaid üleujutusi tänavatel ning halvimal juhul rivist välja viia kogu lähiasustuse kanalisatsioonisüsteemi. Kui möödunud nädalal piirduti suuremas osas vaid omanike suulise hoiatamise ja meeldetuletuste tegemisega, siis alanud nädalal muutub kontroll karmimaks. 

Vastavalt Tallinna linna heakorraeeskirjale § 5 lg 1 p 3 on kinnistu valdajal kohustus teostada heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal. Puhastusalaks loetakse kõnniteed, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel, samuti on kinnistu omanik kohustatud tegema heakorratöid kõnniteel juhul, kui kinnistu ja kõnnitee vahele jääb tee koosseisus olev kraav, haljasala ning eraldus- või haljasriba. Kõik eelnimetatud objektid kuuluvad vastavalt Teeseadusele tee koosseisu.   

Mupo ootab kõigilt kinnistuomanikelt koostööd ja kaasabi linnakodanike parema turvalisuse tagamiseks. Ohtlikest ja koristamata kõnniteedest palutakse teada anda mupo piirkonnatöö inspektoritele linnaosade juures või korrapidaja telefonil 14410, mis võtab vastu kõnesid ööpäevaringselt. Tugipunktide koordinaadid on leitavad Tallinna linna kodulehel või Mupo kodulehel, Mupo tugipunktid linnaosades: https://www.tallinn.ee/est/munitsipaalpolitsei/MUPO-TUGIPUNKTID-LINNAOSADES-2

Laadimine...Laadimine...