Koroonapositiivsetel keelatakse kodust lahkuda, eiramisel trahv kuni 2000 eurot

Alates homsest võib haigestunud inimene kodust või viibimiskohast lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või inimese elu või tervist ohustaval hädajuhtumil. Haigestunu pereliige, kellel puuduvad koroonaviiruse sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut tõendavat dokumenti ning järgides 2+2 reeglit. 

Pilt: Ilja Matusihis/ Foto on illustreeriv
Tervis Eesti

Koroonapositiivsetel keelatakse kodust lahkuda, eiramisel trahv kuni 2000 eurot (3)

Toimetaja: Sandra Lepik

Alates homsest võib haigestunud inimene kodust või viibimiskohast lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või inimese elu või tervist ohustaval hädajuhtumil. Haigestunu pereliige, kellel puuduvad koroonaviiruse sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut tõendavat dokumenti ning järgides 2+2 reeglit. 

Eriolukorra juht Jüri Ratas andis eile välja korralduse, millega kehtestatakse liikumisvabaduse piirang COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga inimestele ja nende inimestega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele, vahendas BNS. 

Korralduse kohaselt peab nakatunud inimene püsima kodus kuni tervenemiseni. Haigestunul on keelatud lahkuda kodust või püsivast viibimiskohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest. Liikumisvabaduse piirang on hädavajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

Haigestunud inimene võib kodust või viibimiskohast lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või inimese elu või tervist ohustaval hädajuhtumil.

Haigestunu pereliige, kellel puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut tõendavat dokumenti, üksnes allpool kirjeldatud juhtudel. Inimene peab tähelepanelikult jälgima oma tervist ning järgima 2+2 reeglit ehk avalikus kohas ei tohi olla üheskoos rohkem kui kaks inimest ning teistest tuleb hoida 2 meetrit vahemaad.

Välja tohib minna tööülesannete täitmiseks, juhul kui tegemist on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutava või avalikku ülesannet täitva isikuga; igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku ostmiseks, kui seda hangitakse elukoha või viibimiskoha läheduses ja teisiti ei saa; elukohast või püsivast viibimiskohast tohib lahkuda inimene, kellel puudub igasugune kontakt COVID-19 haigestunuga ja õues viibimiseks.

Trahv kuni 2000 eurot

Kohaliku omavalitsuse üksus peab korraldama abi andmise inimestele, kellel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu puuduvad võimalused igapäevaseks eluks hädavajaliku hankimisel.

Korralduses toodud nõuete täitmist kontrollib politsei, kes vahetab selleks terviseametiga andmeid. Kui inimene ei täida kehtestatud nõudeid, teeb politsei talle ettekirjutuse. Kui see ei aita, siis rakendatakse järgmise mõjutusvahendina sunniraha kuni 2000 eurot.

Koroonaviirusesse haigestunud inimesed peavad püsima ranges koduses isolatsioonis ka praegu. Korralduses sätestatud rangem kord hakkab kehtima homsest. Meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala tagant.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...