LÕHNATU GAAS: Paigaldage vingugaasiandur enne, kui teid tabab eluohtlik mürgistus!

"Kui gaasiküttega veeboiler asub ka näiteks köögis, võib vingugaas õhku pääseda. Ja siis on juba kuri karjas, inimesel hakkab halb ja ta võib surra," ütles Põhja päästekeskuse juhtivspetsialist Kille Altermann, kelle sõnul ei tea inimesed paraku ikka veel, et sellest aastast on vingugaasiandur kohustuslik. Korstnate ja lõõride omal käel ümberehitamine võib aga maksta elu.

Pilt: Albert Truuväärt

LÕHNATU GAAS: Paigaldage vingugaasiandur enne, kui teid tabab eluohtlik mürgistus!

Ivo Karlep

"Kui gaasiküttega veeboiler asub ka näiteks köögis, võib vingugaas õhku pääseda. Ja siis on juba kuri karjas, inimesel hakkab halb ja ta võib surra," ütles Põhja päästekeskuse juhtivspetsialist Kille Altermann, kelle sõnul ei tea inimesed paraku ikka veel, et sellest aastast on vingugaasiandur kohustuslik. Korstnate ja lõõride omal käel ümberehitamine võib aga maksta elu.

Kuna Tallinnas on vingugaasi tõttu sattunud eluohtlikku  seisundisse või lausa hukkunud mitmeid inimesi, kontrollisid tehnilise järelevalve ameti ja päästeameti spetsialistid, kas olukord kodudes on paranenud. Madala 20 maja juures julgestas ametnikke ka kaks politseinikku, sest paljud, kelle ustele nad koputasid, polnud visiidist pehmelt öeldes vaimustatud.


Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialisti Kille Altermanni sõnul selgus reidi käigus, et paljudes kodudes on vingugaasiandurid ikka veel puudu. "Mõnes korteris puuduvad isegi suitsuandurid," lisas Altermann. "Kui vannitoas on korstnaga ühendatud gaasiveeboiler, siis sageli puudub lisaõhu juurdepääs  vannituppa. Sinna tuleb paigutada lisarest, aga sageli pole seda tehtud. Inimesed pole teadlikud ka sellest, et kui gaasisoojendusega veeboiler asub köögis, võib tekkida mittetäielik põlemine ja vingugaas pääseb õhku. Ja siis on juba kuri karjas – inimesel hakkab halb ja asi võib lõppeda surmaga."


Kurvad juhtumid


Näiteks vana aasta viimasel päeval toimetati Tallinnas ühest Erika tänava korterist haiglasse vingugaasimürgistuse kahtlusega laps, kes oli gaasiküttega majas duši all kokku kukkunud. Päästjad tegid kindlaks gaasilekke. 3. jaanuaril kell 21.25 tuli hädaabinumbrile teade, et Angerja tänava ühes korteris hakkas 15-aastasel noorukil halb ja ta kukkus vannitoas kokku. Noormehe ema käitus õigesti, kutsus kiirelt abi ja avas aknad, et hapnik pääseks tuppa. Nii noormees kui ka tema ema viidi haiglasse. Samuti kontrolliti selles korteris käinud kiirabibrigaadi kolme liikme tervist, sest nad  tundsid end halvasti. Märtsi teisel päeval hukkus Kohtla-Järve kortermajas gaasilekke tõttu kaks inimest ja kolmas viidi mürgitusega haiglasse.


"On tehtud ka majade ja ruumide ebasobivaid ümberehitusi, mis seavad inimeste elu ohtu," ütles Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid. Peamiselt põhjustavad vingumürgistusi seadmed, mis on ise oskamatult paigaldatud. Sellist tööd tohivad teha ainult asjatundjad.


"Õnnetuste ärahoidmiseks tuleb lasta gaasiseadmeid vähemalt kord aastas kontrollida ja hooldada, vastasel juhul on õnnetused kerged tulema," lausus tehnilise järelevalve ameti avalike suhete peaspetsialist Anu Võlma. "Gaasitöid võib teha üksnes pädev isik, kelle kohta leiab infot majandustegevuse registrist."


Abi vähekindlustatud peredele


Korteris asuva gaasiseadme nõuetele vastavuse eest vastutab  korteriomanik, kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku eest aga korteriühistu liikmed ühiselt. Igasugune korterisisene gaasipaigaldise ümberehitamine tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga.


Riik arutleb, kas ehk tasuks toetada vingugaasiandurite soetamist ja paigaldamist. "Plaanis on aidata vähekindlustatud peresid, et neil ei jääks rahapuudusel vingugaasiandur üles panemata," ütles Võlma. "Seni on veel tegemist ideega, korraldame sel aastal reide ja siis vaatame, kui suur on selle plaani elluviimise vajadus."


Vingugaasiandurid on linnaosa vaesematesse peredesse omal käel tellinud juba Põhja-Tallinna valitsus. "Üksinda elavad pensionärid võivad saada anduri ka linnaosalt," ütles linnaosavanema asetäitja Raivo Tammus. "Kui on üksinda elavad eakad inimesed või suured pered, siis linnaosavalitsus aitab neid ja muretseb ise vingugaasianduri. Meie sotsiaalhoolekande osakond selgitab välja, kes vajavad abi gaasiseadmete ohutuks muutmisel ja andurite paigaldamisel."


Vingugaasianduri olemasolu on üks osa vinguvastastest nõuetest, mille täitmist lisaks gaasiseadmetele kontrollitakse. Nõuete rikkumise eest on võimalik teha ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks või võtta juhtumit väärteona ja määrata selle eest kuni 1200 eurot trahvi.


Seekord tehnilise järelevalve amet vinguandurite puudumise eest siiski veel trahve ei teinud. Piirduti hoiatusega, küll aga selgitasid ameti töötajad kannatlikult, miks on vinguandur vajalik. Päästeameti esindajad omakorda vaatasid, kas muud küttekolded ja elektrisüsteemid on korras ning suitsuandurid olemas ja töötavad. "Oleme tähele pannud, et kõige paremini mõjub see, kui inimestega räägitakse silmast silma," mainis Altermann.


"Inimestele peab kohale jõudma, et nii vingugaasiandur kui ka suitsuandur on nende enda huvides," nentis Tammus. "Neile  korrati ikka ja jälle, et tuleb tähele panna vinguanduri juhendis kirjas olevaid õpetusi ja arvestada, et vingugaas on õhust raskem, seega peab anduri panema mitte lakke, vaid allapoole, nii meetri-pooleteise kõrgusele põrandast."


Tammus jäi reidil nähtuga üldjoontes rahule, tema sõnul on olukord eelmiste kordadega võrreldes paranenud. Paljudes korterites on puudused kõrvaldatud ja andurid olemas. "Korduskontroll Madala 20 elamus näitas, et asjad on paremaks läinud, inimesed on hakanud vingugaasiandureid soetama," mainis linnaosavanema asetäitja.


Järgmine reid võeti ette Randlase 10 majja. "See oli lausa väga heas seisus, kuigi sinna toimus kontrollkäik esimest korda," ütles Tammus. "Korteriühistu on seal ka väga aktiivselt tegutsenud, et andurid oleksid olemas."


Ärge oodake õnnetust


Linnaosa on korraldanud ühistutele ka teavitusüritusi ning linnaosa ajalehes teavet jaganud. "Minu üleskutse kõigile: kui kasutate gaasiseadmeid, siis paigaldage vinguandur kohe, ärge oodake sellega!" ütles linnaosavanem Raimond Kaljulaid. "Kui teil on eakaid sugulasi, palun aidake neilgi seda teha. Kui teie gaasiseadet ei ole regulaarselt kontrollitud, siis tellige selle kontroll kohe. Ärge oodake, kuni midagi tundub olevat valesti! Gaasiplahvatuse korral võib tugevaid kahjustusi saada kogu maja, ohus on inimelud. Kahjuks oli Põhja-Tallinnas ka juhtum, kus gaasiplahvatuses hukkus inimene, kõrvalkorter hävis täielikult ja paljud teised korterid said suuri kahjustusi. Hoolsus aitaks kõige hullemat vältida."


Kokkuvõttes arvas Tammus, et inimestele on hakanud kohale jõudma, et niisugune väike asi nagu vinguandur võib osutuda  elupäästjaks. Ta lisas, et reidid jätkuvad.


Koos päästeametiga jätkub ka kampaania "Kodud ohutuks", mille käigus ei vaadata ainult gaasiseadmeid, vaid ka teisi küttekoldeid ja nende ohutust. Tammuse kinnitusel aitab linnosa neid, kes ei saa mingil põhjusel ise oma eluaset ohutuks muuta.
Vähendamaks vingumürgistuste ja neist põhjustatud surmade arvu, peab siseministeerium vajalikuks muuta lähiaastatel vingugaasiandur kohustuslikuks ka kodudes, kus kasutatakse puuküttega ahju, pliiti või kaminat. Ka päästeamet soovitab panna vinguandur seinale kõigis eluruumides, kus on puuküttega ahi, kamin või pliit. Suitsuandurid on kohustuslikud juba 2009. aastast, kuid vingust need märku ei anna. Lisaks soovitab päästeamet paigaldada gaasi tarbivatesse hoonetesse andurid, mis näitavad gaasilekkeid. "Gaasileket on samamoodi raske avastada nagu vingu, sest kuigi juba väike hulk gaasi mõjub halvasti, ei pruugi see nii palju lõhnata, et inimesed seda tunneksid," ütles päästeameti kommunikatsioonijuht Annika Koppel.

 

 

 

KIIRABI PEAARST: Aju suudab hapnikuta vastu pidada vaid mõned minutid!


"Vingugaas blokeerib ära hapniku juurdevoolu verre ja selle  tõttu saab peaaju kahjustada. Kui gaasipõletiga pesuruumis muutub laps uimaseks või tekib endal peavalu, siis tuleb viivitamatult aknad avada," ütles Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas.


Adlase sõnul on kiirabi sõitnud Tallinnas aitama mitmeid vingumürgistusega inimesi. "Kõige tähtsam on kohe taibata, et tegu on vingumürgistusega, ning kui keegi on kannatada saanud, tuleb  tegutseda väga kiiresti. Selle mürgistuse tekitab gaasipõletis täiesti lõhnatu vingugaas, mida me ninaga ei tunne, seepärast ongi inimesel raske taibata, mis on juhtunud. Kui gaasipõletiga pesuruumis muutub laps uimaseks või tekib  endal peavalu, tuleb viivitamatult sellest ruumist lahkuda, avada aknad ja pesuruumi tuulutada, et hapnik pääseks ajule ligi."


Puuduliku ventilatsiooniga ruumis tekkiv vingugaas tapab kiiresti. Kiirabi saab aidata juhul, kui inimene on ohtlikust ruumist, kus mürgistus aset leidis, kiiresti välja toodud. "Vingugaas blokeerib hapniku juurdevoolu verre, mille tõttu saab peaaju kahjustada. Need on loetud minutid, mille jooksul peaaju suudab ilma hapnikuta vastu pidada," hoiatas Adlas. "Kui abi hilineb, siis kahjuks enam inimest aidata ei saa."


Väga tõsiselt tuleb täita sellest aastast kehtima hakanud nõuet, et ruumides, kus on gaasipõleti, peab olema vingugaasiandur. "See hakkab kõva lärmiga märku andma veel enne, kui keegi kokku vajub," selgitas Adlas. "Kurvalt lõppenud juhtumite puhul ei osanud inimesed õigel ajal reageerida. Kuna vingugaasi ninaga ei tunne, ongi kõige parem kaitsja see lärmi tegev andur."

 

 

 

Sellest aastast on vinguandur gaasiseadmega kodus kohustuslik

• Alanud aastast on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on sellised seadmed gaasil töötavad veesoojendid. Andur annab märku vaid siis, kui vingugaasi hulk õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele.


• Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva vingugaasi taset. Seega peaks vinguandur olema igas toas, kus on mingi kütteseade.


• Vingugaas on lõhnatu ja värvitu, kuid äärmiselt mürgine gaas, mis tekib siis, kui kütus ei põle vähese hapniku tõttu lõplikult ära. Inimesed ei pane selle levikut tavaliselt tähele, suitsuandurist ei ole vingugaasi tuvastamisel mingit abi.


• Enamasti hukkuvad inimesed tulekahjudes just mürgise suitsu sissehingamise tagajärjel. Vingumürgistuse tunnused on peavalu, peapööritus, väsimus või iiveldus. Ärkvel olles ei pruugi inimene neid sümptomeid vingugaasiga seostada ning une pealt üldse mitte tajuda. Mürgituse korral tuleb avada aknad, lahkuda vingusest ruumist ja kutsuda kiirabi.


• Vingugaasiandureid on igas hinnas, kuid näiteks suitsuandur.ee leheküljelt saab selle praegu tellida paarikümne euroga.

Laadimine...Laadimine...