Mitmed dokumendid ei vaja Euroopa Liidu piires enam apostilli

Muuhulgas pole tarvis apostilliga enam kinnitada sündi, abielu, elusolekut ja surma tõendavaid dokumente.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Mitmed dokumendid ei vaja Euroopa Liidu piires enam apostilli

Toimetaja: Moonika Tuul

Muuhulgas pole tarvis apostilliga enam kinnitada sündi, abielu, elusolekut ja surma tõendavaid dokumente.

Seoses uue Euroopa määruse jõustumisega ei vaja alates 16. veebruarist enam mitmed avalikud dokumendid teistesse Euroopa Liidu riikidesse esitamisel apostilli, vahendas BNS.

Muuhulgas pole tarvis apostilliga enam kinnitada sündi, abielu, elusolekut ja surma tõendavaid dokumente.

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse avalikule dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust. Eestis välja antud dokumente kinnitavad apostilliga kõik Eesti notarid.

Tänu uue Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse jõustumisele ei ole enam teise Euroopa Liidu riiki esitamisel tarvis apostilliga kinnitada dokumente, mis tõendavad järgnevaid sündi, elusolekut, surma, nime, abielu, sealhulgas abieluvõimet ja perekonnaseisu, abielulahutust, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamist, vanemlust, lapsendamist, alalist asukohta ja/või elukoha, kodakondsust ning karistusregistrikande puudumist.

Eestis väljastavad määruses toodud dokumente maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametnikud. Erandiks on karistusregistrikande puudumise tõend, mida väljastab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse karistusregistri talitus. Samuti on dokumendi väljastajal võimalik lisada määrusekohane mitmekeelne standardvorm, mille eesmärk on anda edasi dokumendi sisu ja mille olemasolu korral ei tohi nõuda dokumendi tõlkimist.

Eesti ametiasutused võtavad määruses nimetatud dokumente vastu eesti, vene ja inglise keeles, seega nendes keeltes koostatud dokumentide puhul ei tohi nõuda nende tõlkimist. Kui dokument on koostatud mõnes muus keeles, võib endiselt nõuda selle tõlkimist, kui sellele ei ole lisatud mitmekeelset standardvormi.

Määruse kohaldumine ei välista siiski ka Euroopa Liidu piires määruses nimetatud asjaolusid tõendavate dokumentide apostillimist, sest kui inimene siiski soovib dokumendi apostillimist, on tal õigus selleks notari poole pöörduda.

Lisaks kõnealuses määruses nimetatud dokumentidele on apostillimisest igal juhul vabastatud ka erinevate õigusabilepingute ja konventsioonidega liitunud riikidesse suunatud avalikud dokumendid. Sellisteks riikideks on näiteks niinimetatud õigusabilepinguriigid Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina ja Poola ja Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsiooni kohaldavad riigid Prantsusmaa, Belgia, Taani, Iirimaa ja Itaalia.

Apostillimisest on vabastatud ka perekonnaseisuaktide väljavõtted riikides, mis on liitunud perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsiooniga. Selle konventsiooniga on liitunud lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele veel Bosnia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Šveits ja Türgi.

Laadimine...Laadimine...