Mupo: korterelamute soojustamisel kehtivad samad nõuded, mis eramajade puhul

Kuna suvi pole lõppenud ja ehitustööd jätkuvad hoogsalt, tuletab Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet korteriühistutele meelde - korterelamute soojustamisel kehtivad samad nõuded, mis eramajadele puhul.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Mupo: korterelamute soojustamisel kehtivad samad nõuded, mis eramajade puhul

Toimetaja: Moonika Tuul

Kuna suvi pole lõppenud ja ehitustööd jätkuvad hoogsalt, tuletab Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet korteriühistutele meelde - korterelamute soojustamisel kehtivad samad nõuded, mis eramajadele puhul.

Soojustamistööde korral on enne ehitustööde alustamist vajalik veenduda, et olemas oleksid nii ehitusteatis kui ka ehitusprojekt. Levinud on probleem, kus korteriühistu on taotlenud endale ehitusteatise ja ehitusprojekti hoone fassaadi soojustamiseks, kuid ehitustöödega alustatakse alles aastaid hiljem. Paraku juhtub tihti nii, et selleks hetkeks on luba aegunud ning siis on tegu juba ebaseadusliku ehitamisega.

Ehitusseadustiku § 37 ütleb, et ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.

"On mõistetav, et korteriühistul ei pruugi ehitustöödeks ja projekti tegemiseks koheselt korraga olla piisavalt raha. Siis tulebki enne ehitustöödega alustamist kontrollida ehitusteatise ja projekti kehtivust, vajadusel aga esitada uuesti ehitusteatis ning kinnitada projekt," selgitas ehitusjärelevalvega tegeleva menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor Andreas-Hannes Tamm. "Projekti kehtivust saab kontrollida ehitisregistrist".

Tamme sõnul kaasnevad kortermajade fassaaditöödega tihti mured varem kinni ehitatud rõdudega. "Kuna rõdu on fassaadi üks osa, peab ka see vastama kinnitatud projektile. Seega, kui varasemalt omavoliliselt kinni ehitatud rõdu ei vasta projektile, tuleb aknad eemaldada või viia fassaadi soojustamise projektiga kooskõlla".

Laadimine...Laadimine...