Ombudsman annab elanikele õigusabi

Iga tallinlane, kelle arvates on linna ametiasutused või ametnikud rikkunud tema põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi, saab abi linna ombudsmanilt.

Pilt: Tallinn.ee

Ombudsman annab elanikele õigusabi

Iga tallinlane, kelle arvates on linna ametiasutused või ametnikud rikkunud tema põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi, saab abi linna ombudsmanilt.

Linna ombudsmanilt Jüri Kaljuveelt saab abi ka siis, kui inimene tunneb, et linna asutused või ametnikud on kohelnud teda hea halduse tava vastaselt. Hea tava vastu käib näiteks võimu kuritarvitamine, vastamisega viivitamine või järelepärimisele vastamata jätmine, puuduliku või tegelikkusele mittevastava teabe andmine jms. Ombudsmanilt saab abi küsida tasuta ja suuliselt või kirjalikult. Tema vastuvõtuajad on esmaspäeviti kella 14-17, teisipäeviti 10-12, kolmapäeviti 14-18, neljapäeviti 10-12 ja reedeti 10-12. Vastuvõtuaega saab kokku leppida linna ombudsmani abi telefonil 694 3292. Ombudsmani büroo e-posti aadress on ombudsman@tallinnlv.ee.

Kirjalikud avaldused ja kaebused võib saata või tuua ka büroo aadressile Vana-Viru 12, 15080, Tallinn.

Laadimine...Laadimine...