Puuetega inimeste koda tähistab oma 20. juubelit seminariga

Tallinna Puuetega Inimeste Koda peab teisipäeval seminari teemal "Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide roll kodanikuühiskonnas", mis on pühendatud koja 20. juubelile.

Pilt: Scanpix

Puuetega inimeste koda tähistab oma 20. juubelit seminariga

Tallinna Puuetega Inimeste Koda peab teisipäeval seminari teemal "Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide roll kodanikuühiskonnas", mis on pühendatud koja 20. juubelile.

"Koda seisab selle eest, et tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised ja kättesaadavad teenused, seisab selle eest, et muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks. Ja seda on koda teinud hästi," vahendas BNS Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütlusi pressiteate vahendusel.

Seminaril on sõnavõtud ja tegevused jagatud kolme plokki. Esimeses plokis tervitatakse ja antakse ülevaade Tallinna Puuetega Inimeste koja tegevusest. Tallinna linna poolt ütleb tervitussõnad abilinnapea Martinson.

Teises teemaplokis on soojendus- ning tutvumismängud ning kolmandas plokis algusega kell 13.30 räägitakse esindusorganisatsioonide rollist. Arutletakse teemal, millist rolli mängivad puuetega inimeste esindusorganisatsioonid nii oma liikmete esindamisel kui ka kodanikuühiskonnas üldisemalt. Kuhu ühendused paigutuvad ja kuidas näevad ühenduste rolli erinevad partnerid? Mida tähendab olla katusorganisatsioon ja mida esindusorganisatsioon? Kuidas olla hea partner ja millist tuge on ühendustel vaja, et kasvada ja oma tööd veelgi paremini teha? Need on mõned teemad, mille üle seminaril arutletakse ja vastuseid otsitakse.

Seminar toimub Tallinna Puuetega Inimeste tegevuskeskuses aadressil Endla 59 ja see algab kell 11.

Laadimine...Laadimine...