TJA manitseb mänguväljakute püstitamisel lähtuma heast ehitustavast

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) paneb mänguväljakute tootjatele, tarnijatele ning tellijatele südamele, et mänguväljakute püstitamisel tuleb lähtuda heast ehitustavast.

Pilt: Scanpix/ Mänguväljak Tartus

TJA manitseb mänguväljakute püstitamisel lähtuma heast ehitustavast

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) paneb mänguväljakute tootjatele, tarnijatele ning tellijatele südamele, et mänguväljakute püstitamisel tuleb lähtuda heast ehitustavast.

Mänguväljaku seadmetele kohaldub toote nõuetele vastavuse seadus, mis lubab turule lasta ainult ohutuid tooteid, teatas TJA BNS-ile.

Nõuetele vastavuse ja ohutuse peab tagama tootja, kes väljastab sellekohase deklaratsiooni. Deklaratsiooni väljastamisel saab tootja tugineda toote vastavussertifikaadile või asjakohastele katseraportitele ning dokumentidele, mis tõendavad toote vastavust nõuetele. Juhul, kui tootja on otsustanud seadmed sertifitseerida, kontrollib kolmas sõltumatu osapool toote valmistamisel kõigi ohutust tagavate normikohaste nõuete järgmist.

Mänguväljak on tervikuna rajatis ehitusseadustiku mõistes, mistõttu peab avalikus kasutuses oleva sealhulgas korterelamu juurde rajatava) mänguväljaku püstitamisel lähtuma heast ehitustavast ning taotleda tuleb ehitus- ja kasutusluba. Kasutusloa kõrvaltingimusena on mõistlik läbi viia kasutuseelne kontroll, mille teeb pädev isik, et veenduda lõplikult ohutuses.

Laadimine...Laadimine...