TJA: vedelgaasiballoone ei tohi täita autode vedelgaasitanklates

Viimasel ajal on Tehnilise Järelevalve Ametini (TJA) jõudnud info, et sotsiaalmeedias antakse soovitusi vedelgaasiballoonide täitmiseks autode tankimiseks mõeldud vedelgaasitanklates, samas kinnitab amet, et selline tegevus on keelatud ja väga ohtlik.

Pilt: Scanpix

TJA: vedelgaasiballoone ei tohi täita autode vedelgaasitanklates

Viimasel ajal on Tehnilise Järelevalve Ametini (TJA) jõudnud info, et sotsiaalmeedias antakse soovitusi vedelgaasiballoonide täitmiseks autode tankimiseks mõeldud vedelgaasitanklates, samas kinnitab amet, et selline tegevus on keelatud ja väga ohtlik.

Ballooni ise täitmisel tekib plahvatuse oht, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi ning surma. Uue ballooni soetamiseks tuleb pöörduda vedelgaasi müügipunkti poole, kes täidab balloonid täitejaamas. Info vedelgaasi müügipunktide kohta üle Eesti on kättesaadav internetist, vahendas BNS TJA teadet.  

Lisaks tuletab amet meelde, et vedelgaasiga võib täita ainult selliseid balloone, mis kannavad Pii-märki. Ilma sellise märgita balloone uuesti täita ei tohi, nende kasutamine tuleb lõpetada ja soetada uus balloon. Selline nõue hakkas kehtima juba 2014. aastast eesmärgiga kõrvaldada käibelt vanad, niiöelda punased GOST-standardi alusel toodetud balloonid, mis ei vasta enam tänapäeva nõuetele.

Vanad balloonid on toodetud enamjaolt umbes 30 ja rohkem aastat tagasi ning neil puudub osaliselt või täielikult tootja koostatud tehniline kirjeldus. Ilma nende andmeteta ei ole võimalik ballooni nõuetele vastavust kontrollida ja seetõttu ei saa ka olla kindel, et balloon on ohutu inimestele ja ümbritseval keskkonnale.

Laadimine...Laadimine...