Toimetulekutoetust saab nüüd ka äsja tööle läinud inimene

Toimetulekutoetust võivad nüüd taotleda ka kuni 51 m2 kodus elavad inimesed või suuremat stipendiumi saavad õpilased ja tudengid.

Pilt: Scanpix

Toimetulekutoetust saab nüüd ka äsja tööle läinud inimene

Ivo Karlep

Toimetulekutoetust võivad nüüd taotleda ka kuni 51 m2 kodus elavad inimesed või suuremat stipendiumi saavad õpilased ja tudengid.

Tänavu muutunud toimetulekutoetuste korra järgi saab toetust taotleda kogu kalendrikuu jooksul. See tähendab, et kaob nõue, mille kohaselt tuleb taotlus esitada hiljemalt kuu 20. päeval. "Soovitan siiski esitada taotlus kohe, kui korteriühistu või haldusfirma on esitanud üüri- jm kodukulude arve," ütles  Mustamäe linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Maarika Lillemäe. "Nii saavad need arved tasutud ka juhul, kui peres keegi ei tööta."


Sotsiaaltöötaja hindab toimetulekut


Nüüd võivad toimetulekutoetust taotleda ka need, kelle korter on suurem kui 33 m2, ehk kuni 51 m2 suurust kodu omavad inimesed.  Kindlasti rõõmustavad selle üle näiteks üksi elavad pensionärid.


See, kas inimene saab toetust või mitte, sõltub sellest, kas ta sissetulek jääb alla toimetulekupiiri. Uus kord tõstis üksi elava inimese ja perekonna esimese liikme toimetulekupiiri 140 euroni kuus. Alaealiste laste toimetulekupiir on nüüd 68 eurot kuus. Perekonna iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir jäi 112 eurole kuus. "Näiteks kui peres on kaks täiskasvanut ja kaks alaealist last, on toimetulekupiir 588 eurot," selgitas abilinnapea Tõnis Mölder. "See on summa, mis peab perele jääma pärast eluasemekulude tasumist."


Omavalitsustel on õigus arvata toetuse maksmisel sissetulekutest välja stipendiume, õpi- ja töötoetusi. Ka võib sissetulekutest maha arvata lähedastelt saadud rahalisi toetusi ja kingitusi kuni poole toimetulekupiirini ehk siis 70 euro ulatuses perekonna kohta igas kuus. Toetuse taotleja peab iga sissetuleku puhul esitama põhjenduse, miks seda laekumist pangakontole ei peaks arvama sissetulekute hulka. Seejärel hindab sotsiaaltöötaja, kas võtta seda arvesse ja kui palju vajab pere abi.


Samas loetakse nüüd toimetulekutoetuse arvestamisel kõik makstavad lapsetoetused täies ulatuses perekonna sissetulekute hulka. "Nii kadus erand, mille järgi kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus kuulus sissetulekute hulka vaid osaliselt," mainis  Lillemäe.


Ka veemõõtja taatlemiseks


Inimesed, kes on enne tööle asumist saanud vähemalt kaks kuud vaid toimetulekutoetust, saavad seda nüüd ka tööle asudes. Kahe kuu jooksul pärast uude ametisse asumist ei arvestata neil palka ja seejärel nelja kuu jooksul poolt palka sissetulekuks. "See peaks motiveerima toetuse saajaid tööle minema, sest taotleja kogusissetulek suureneb kahel esimesel kuul pärast seda töötasu võrra ja järgmisel neljal kuul viiskümmend protsenti," selgitas Lillemäe. "Tõsi, et inimesed soodustust vääralt kasutama ei hakkaks, kehtib see vaid kord aastas."


Omavalitsus võib taotlejate puhul, kes on vähemalt pool aastat järjest toimetulekutoetust saanud, maksta sellest rahast ka ühekordseid eluasemekulusid, näiteks korstnapühkimise, suitsuanduri ja vingugaasianduri muretsemise või veemõõtjate taatlemise eest.

Laadimine...Laadimine...