TÕNU PEKK: Teine pensionisammas peaks suurendama pensionit 30%

"Väga hea vahend täna pensioniikka jõudvatele inimestele ongi, kui nad käivad tööl aasta või paar edasi," soovitab tulundusühistu Tuleva juht Tõnu Pekk pensionile jäämist edasi lükata ja sellega suurendada pensionit. Samuti peaks võimaldama täiendavaid sissemakseid teise samba fondi, näiteks kui tööandja pakub töötajale võimalust suurendada sissemakseid otse palgast. "Et inimesed saaksid parematel aegadel raha kõrvale panna tuleviku jaoks."

Pilt: Scanpix

TÕNU PEKK: Teine pensionisammas peaks suurendama pensionit 30%

Sandra Lepik

"Väga hea vahend täna pensioniikka jõudvatele inimestele ongi, kui nad käivad tööl aasta või paar edasi," soovitab tulundusühistu Tuleva juht Tõnu Pekk pensionile jäämist edasi lükata ja sellega suurendada pensionit. Samuti peaks võimaldama täiendavaid sissemakseid teise samba fondi, näiteks kui tööandja pakub töötajale võimalust suurendada sissemakseid otse palgast. "Et inimesed saaksid parematel aegadel raha kõrvale panna tuleviku jaoks."

Eesti pensionäride vaesusrisk on Euroopa Liidu kõrgeim, 46%. Täpsemalt oli kõigest neli liikmesriiki, kus pensionäride vaesusrisk ületas 30 protsendi piiri. 

Pensionäride vaesusriski vähendamist soosib juba olemasolevate vahendite parem kasutamine. "Üks asi on teine pensionisammas, see võiks tõsta pensionit kuni 30%," kinnitas Pekk.

Tuleva on saatnud Riigikogule ettepanekuid, mille jõustumine koos juba kavas olevate investeerimisfondide seaduse muudatustega suurendaks inimeste keskmist pensioni tulevikus kuni 30%.

Pension tuleb investeerida tulu toovatesse varadesse

Esiteks peaks pensionikoguja raha olema investeeritud võlakirjade asemel tulu toovatesse varadesse. Kui pensionikoguja saaks teise sambasse kogumisperioodi 40 aasta jooksul kasvõi 2% kõrgemat aastatootlust, lisaks see nende inimeste keskmisele pensionile 8-15%.

Teiseks tuleks võimaldada rahal tootlust teenida ka väljamaksete perioodil. Kui inimesed teeniksid oma kogutud rahale tootlust kasvõi 3% aastas ka väljamaksete perioodil, tõstaks see keskmist pensionit 2050 aastal 8-15%.

Kolmandaks peaks võimaldama täiendavaid sissemakseid teise samba fondi, näiteks kui tööandja pakub töötajale võimalust suurendada sissemakseid otse palgast. "Hästi lihtsustatud täiendavate sissemaksete tegemine on oluline, et inimesed saaksid parematel aegadel raha kõrvale panna tuleviku jaoks."

Pensionärid ei ole piisavalt teadlikud oma võimalustest

"Teise samba taotluse tõstmine on väga oluline asi, saamaks rohkem pensionit," ütles Pekk. 

Need, kes täna jõuavad pensioniikka, neil on võimalus pension edasi lükata. "Väga hea vahend täna pensioniikka jõudvatele inimestele ongi, kui nad käivad tööl aasta või paar edasi," selgitas Pekk. 

"Väga loodame, et riik annaks läbi sotsiaalministeeriumi paremat nõu meie inimestele, sest neid kes vanaduspensionit edasi lükkavad, on aina vähem," arutles Pekk, et pigem elavad pensionärid vaesuses sellepärast, kuna nad ei ole teadlikud oma võimalustest. 

Laadimine...Laadimine...