Töötukassa arutleb Arvamusfestivalil tulevikutöö teemadel

Töötukassa arutleb Arvamusfestivalil tulevikutöö teemadel, pakkudes laupäeval kokku neli arutelu.

Pilt: Scanpix/Pilt on illustratiivne

Töötukassa arutleb Arvamusfestivalil tulevikutöö teemadel (1)

Töötukassa arutleb Arvamusfestivalil tulevikutöö teemadel, pakkudes laupäeval kokku neli arutelu.

Kõik on oodatud kuulama ja kaasa rääkima vähenenud töövõime, tuleviku töökeskkonna, tuleviku oskuste ja vabatahtliku töö teemal, teatas töötukassa BNS-ile.

Töötukassa arutelu "Vähem töövõimet - vähem töökohti" algab kell 12. Arutelu eesmärk on näha ja näidata, et tuleviku tööturu võti on paindlikkus, sest kõik töötajad ongi väga erinevad, erivajadused võivad tuleneda nii terviseseisundist ehk vähenenud töövõimest kui ka muudest erisustest. Tööandja, kes soovib tuleviku tööturul edukas olla, lähtub oma töötajate erinevustest, arvestab nendega ning kasutab neid ära parimal võimalikul viisil.

Teistes arutelutes otsitakse päeva jooksul vastust küsimustele, kas see, mida praegu pakutakse hariduses, vastab tuleviku tööturu nõudlusele, milliseid innovaatilisi lahendusi ettevõtted kasutavad või plaanivad kasutada, et olla talentide värbamiseks atraktiivsemad ning millist väärtust toob vabatahtlik tööturule ning millised on tema võimalikud väljundid?

Tulevikutöö alal viiakse soovijatega läbi karjäärinõustamisi ja kõik külalised saavad teha oma ennustuse ja kirjutada tulevikutöö oskuste puule just selle oskuse, mida nemad peavad tulevikus töö tegemisel kõige olulisemaks.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...