Eesti saab EL-ilt koolipiima ja -köögivilja jaoks ligi 1,3 miljonit

Homsest hakkab kehtima Euroopa Liidu (EL) uus koolipuuvilja ja -köögivilja ning koolipiimakava ning seda rakendatakse kogu liidus alates algava kooliaasta esimesest päevast - Eestile toob see ligi 1,3 miljoni euro väärtuses koolipiima ja -köögivilju.

Pilt: Scanpix
Tervis Haridus

Eesti saab EL-ilt koolipiima ja -köögivilja jaoks ligi 1,3 miljonit

Homsest hakkab kehtima Euroopa Liidu (EL) uus koolipuuvilja ja -köögivilja ning koolipiimakava ning seda rakendatakse kogu liidus alates algava kooliaasta esimesest päevast - Eestile toob see ligi 1,3 miljoni euro väärtuses koolipiima ja -köögivilju.

Laste tervislikku toitumist edendav kava hõlmab nii puu- ja köögiviljade ning piimatoodete jagamist kui ka sihtotstarbelisi haridusprogramme, et jagada õpilastele teadmisi õige toitumise tähtsuse ja toiduainete tootmise kohta. Kavas on edukalt ühendatud kaks eraldi kava, mille raames toetati eelmisel aastal rohkem kui 20 miljonit last. Kuigi kavas osalemine on vabatahtlik, on EL-i kõik 28 liikmesriiki avaldanud soovi selles 2017./2018. kooliaastal osaleda.

Eesti saab koolipuuvilja ja -köögivilja tarvis 565 888 eurot ning koolipiima jaoks 732 225 eurot.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan avaldas heameelt. et teisipäevast hakkab kehtima koolidele suunatud uus kava. "Kava raames antakse väärtuslikku toetust miljonitele Euroopa koolilastele ja tuhandetele põllumajandustootjatele igas EL-i liikmesriigis. Viimastel aastatel on põllumajandusettevõtjate jaoks olnud iga toetus oluline ning tõhusama rahastamisega rõhutatakse selle toetuse väärtust veelgi enam. Lisaks sellele täidab uus kava lihtsustamise tegevuskavas püstitatud tähtsat ülesannet – ühendada tervikuks endine koolipiima - ning koolipuuvilja ja -köögiviljakava. Suur rõõm oli osaleda selles algatuses ja teha volinike Andriukaitise ja Navracsicsega koostööd tervisliku eluviisi edendamisel – olen kindel, et uuel kaval on selles oma väärtuslik osa," rääkis Hogan.

Koolilastele värske puu- ja köögivilja ning joogipiima jagamine on esmatähtis ülesanne. Kui riiklikud tervishoiuasutused on sellise valiku heaks kiitnud, võib jagada ka töödeldud tooteid – suppe, puuviljakompotte, mahla, jogurtit ja juustu. Lisada ei tohi suhkrut, soola ega rasva, välja arvatud juhul, kui riigi tervishoiuasutused on nimetatud aineid piiratud koguses lubanud.

Lisaks võimalusele otsustada, kuidas kava täpselt rakendada, näiteks lisada temaatilisi haridusmeetmeid ja muid põllumajandustooteid, saavad liikmesriigid kõnealust kava rahastada sel viisil, et suurendavad EL-i toetust riikliku abiga.

Toodete valimisel tuleb silmas pidada tervise- ja keskkonnaalaseid kaalutlusi, hooajalisust, vaheldusrikkust ning kättesaadavust ning eelistada tuleks EL-i tooteid. Liikmesriigid saavad soodustada ostmist kohalikul ja piirkonna tasandil, mahetoodete kasutamist, lühikesi tarneahelaid, keskkonnahoidlikkust ning ka põllumajanduse kvaliteedikavasid.

Lepiti kokku, et EL rahastab uut kava 2017./2018. kooliaastal 250 miljoni euroga.

Laadimine...Laadimine...